TOHUMLUK İTHALATINDA DARBOĞAZ:GDO ANALİZİ

18 Haziran 2017, 12:28

TOHUMLUK İTHALATINDA DARBOĞAZ:
GDO ANALİZİ


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce tarım il müdürlüklerine gönderilen bir talimatta, “taahhütname”ye bakılmaksızın ıslah, araştırma ve deneme amaçlı ithal edilecek soya, mısır, kanola ve pamuk başta olmak üzere risk ihtimali olan tüm tohumluklardan GDO analiz raporu isteneceği bildirildi.

İthal tohumların tamamının GDO analizine tabi tutulması ile sektörün özellikle ar-ge yapan kurumlarının çıkmaza girmesi kaçınılmaz. Bugüne kadar araştırma, deneme ve ıslah amaçlı materyaller “Taahhütname” yolu ile analiz yapılmadan ithal edilmekte iken yeni uygulamada tüm tohumluk materyallerin analize tabi tutulması özellikle kontrol süresinin kaçınılmaz olarak uzamasına neden olacaktır. Bu nedenle araştırmacı kuruluşlar için gerekli olan tohumlukların üretime ve ar-ge’ye sezonda ve tam zamanında yetişmesi açısından büyük sıkıntılar yaşanacaktır.

Diğer taraftan araştırma kuruluşu niteliğindeki tohum şirketlerinin kendi ıslahlarından elde ettikleri hatların güney yarıkürede kış üretimine gidiş ve dönüşleri ancak Nisan ayı sonunda gerçekleşebildiğinden, ilave ithalat işlemlerinin uzaması dolayısıyla ortaya çıkacak gecikme bu tür çalışmaların önünü tamamen kapatacaktır. Bir başka darboğaz da analizler için ödenecek ücretlerin bu işin yapılmasını engelleyecek boyuta ulaşacak olmasından kaynaklanacaktır. Yurt dışından deneme materyali getirme işlemi birçok firma tarafından yüzlerce hatta bazı firmalarca binlerce kez yapılmak zorundadır. Dolayısıyla her bir analiz için 500 – 600 TL’lik bir ücret, örneğin yılda ortalama 500 adet numune ile çalışan bir firma için 300 bin TL’lik bir maliyete ve 1–1.5 aylık gecikme de ekim sezonuna tohum yetiştirmenin mümkün olmamasına neden olacaktır.

Bu yeni uygulama bütün ıslah ve araştırma faaliyeti yapan tohumculuk kuruluşlarına çok büyük maddi bir yük getirecek ve ayrıca araştırma için gerekli tohumlukların zamanında tedarik edilmesini de büyük oranda sekteye uğratacaktır. Ayrıca, bu durumdan araştırıcı olmayan diğer tohum şirketleri de olumsuz etkilenecektir.

TÜRKTED, son uygulamanın tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesi hususundaki girişimlerini ilgili Genel Müdürlükler nezdinde yoğun bir şekilde sürdürmekte ve sektördeki diğer meslek kuruluşlarından da aynı çabayı göstermelerini dilemektedir.

  Tematik Medya