DERNEĞİMİZİN KURUCULARINDAN VE TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN DUAYENLERİNDEN SAYGIDEĞER İNSAN AHMET GÖNEN’İ KAYBETTİK

18 Haziran 2017, 12:28

DERNEĞİMİZİN KURUCULARINDAN VE TOHUMCULUK SEKTÖRÜNÜN DUAYENLERİNDEN SAYGIDEĞER İNSAN AHMET GÖNEN’İ KAYBETTİK

Ahmet Gönen, 1 Ocak 1934'te Antalya'da doğdu. Antalya eşrafından Hacı Ahmet efendinin torunu, Hasan Ali Gönen’in en büyük oğludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1958'de Nurten Hanım'la evlendi. İki kızı, bir oğlu oldu. Ve 4 torunu.

Tarım sektöründeki ilk çalışmalarına tarımsal ilaç ve aletler satışı üzerine 1959 yılı sonlarında başlamıştır. Araştırıcı ve öncü kişiliğiyle dünyada tarımdaki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Türkiye’de 1980’li yılların başında gerçekleştirilen reformlar, ekonominin diğer sektörlerinin yanı sıra, tarımı ve özellikle de tohumculuk alt sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Genelde ekonominin serbestleştirilmesi özelde ise tohumculuk düzenlemeleri ve tohumluk dış ticareti bağlamındaki bazı kısıtlamaların kaldırılması sonucunda, özel sektör yatırımlarının önü açılmış, yerli veya yabancı pek çok tohumluk firması, doğrudan doğruya ya da ortaklıklar yoluyla piyasaya girerken, Ahmet Gönen 1982 yılında Antalya’daki ilk yüzde yüz Türk sermayeli sebze tohum araştırma firması olan SETO Sebze Tohumları A.Ş.’ni kurmuş ve 2004 yılına kadar bu firmada Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak çalışmalarına devam etmiştir. 1984 yılına kadar kamu ağırlıklı bir tohumluk üretim, tedarik ve pazarlama sisteminin söz konusu olduğu ülkemizde, kısa süre içerisinde, özel tohumculuk şirketlerinin sayısı önemli ölçüde artış göstermiştir. Tohumculuk sektöründeki bu yapısal değişiklik, özel sektörün de ağırlıklı olarak yer aldığı, yeni tohumculuk endüstrisini temsil etmek üzere mesleki bir örgütün kuruluşunu beraberinde getirmiştir. 1985 yılında, özel tohumculuk şirketlerinin sahipleri veya yöneticileri konumunda olan ve içlerinde Sn. Ahmet Gönen’in de yer aldığı dokuz öncü üyenin girişimi sonucunda, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği İstanbul’da kurularak çalışmalarına başlamıştır.

TÜRKTED adı altında kurulan derneğin kurucularından olan Sayın Ahmet GÖNEN, kuruluşundan itibaren uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Tohumculuk sektörünün liberalleşmesi yönünde ve mevcut diğer problemlerinin çözülmesi yönünde sürdürülen çabalarda hep ön saflarda görev yapmıştır. Gerek yönetim kurulu içinde etkin çözüm önerileri ortaya koyması ve gerekse değişik makamlar nezdinde ve toplantılarda bu önerileri savunması esnasında ortaya koyduğu tutarlı ve ağırbaşlı tavırları ile çok sevilen sayılan ve hürmet edilen bir kişi olarak hep ön plana çıkmıştır. Tohumculukta KDV oranlarının makul seviyelere indirilmesinde, AR-GE amaçlı ithal edilecek tohumluk numunelerinde karantina analizlerinden muafiyetler sağlanmasında, sebze tohumluklarının çeşit tescil ve sertifikasyonu ile ilgili olarak yürürlüğe konulan Ticari Tohumluk uygulamalarının hayata geçiriliş çalışmalarında, tohumluk üretimleri için sağlanan düşük faizli kredilerle ilgili bakanlar kurulu kararlarının çıkarılmasında ve daha birçok tohumculuk lehine uygulamaların hayata geçirilmesinde yürütülen girişimlerde hep aktif ve belirleyici rol almıştır. Bütün bunların yanında Dernek Yönetim Kurullarında daima denge unsuru olmuş ve sessiz ve sakince ağabeylik yapmıştır.

Ahmet GÖNEN yakalandığı amansız nörolojik hastalık nedeniyle 22/Mart/2011 tarihinde vefat etmiştir.

  Tematik Medya