TOHUMLUK KAPLAMADA YENİ TRENDLER

18 Haziran 2017, 12:28

TOHUMLUK KAPLAMADA YENİ TRENDLER

Tohumluk partilerini korumak için kullanılan tohumluk işlemlerinin uygulanması ilk zirai mücadele önlemlerindendir - bugün, tohumluk işlemi yeni teknolojiler yardımıyla gelişmektedir ve bu piyasanın gelecek yıllarda zirve yapması beklenmektedir.

Çiftçiler eski zamanlardan beri ürünlerini korumak için tohumları işlemden geçirmektedir. Kayda geçen ilk tohumluk işlemi yöntemlerinden bazıları soğan özü, servi özü, kül, zeytin kalıntıları ve pırasa suyu kullanımıdır. Tuzlu su yöntemi 1600’lerden beri kullanılagelmiştir ve 1970’te ilk bakır ürünler kullanılmaya başlanmıştır. Diğer temel kilometre taşları ise 1740’dan 1808’e kadar kullanılan arsenik ve 1915’ten 1982’ye kadar kullanılan cıvadır.

1960’lara kadar tohumluk işlemleri yalnızca yüzey dezenfektanı ve koruyucu olarak kullanılmıştır. İlk sistemik fungisit 1968’de ortaya çıkmıştır. Fungisit yalnızca bitki yüzeyine değil bitkinin içine de işleyip fideleri hava ile bulaşan patojenlerden korumuştur. 1990’lerden beri zirai mücadele ve tohumluk sektörleri kullanıcı ve çevre üzerindeki etkileri azaltarak yeni fungisit, pestisit ve nemasitit sınıfları geliştirmiş ve bunları kullanmışlardır.

Hazırda bekleyen yeni kaplama teknikleri
Her biri gelişme kaydeden geleneksel inokulantlar, tohum kaplama ve polimer teknikleri dahil tohum işlemenin bir çok alanı için gelecek aydınlıktır

- Tarımsal biyo-agronomik ürün geliştiricisi, pazarlayıcısı ve üreticisi Iowa, Ames’ten Becker Underwood ile Birleşik Krallık, Norwich’ten Plant Bioscience Limited arasında, Becker’e patentli yeni tohumluk işleme teknolojisinin münhasır global pazarlama hakkını veren bir anlaşma imzalanmıştır. Bu teknoloji bitkinin doğal savunma mekanizmasını ‘harekete geçiren’ doğal bir bitki bileşeni kullanmakta ve böylece bitkiye bir zararlı musallat olduğunda mekanizma daha etkin bir şekilde savunmaya geçebilmektedir.

- Incotec firması son zamanlarda sıcak hava kullanan, çok gelişmiş patentli bir dezenfeksiyon yöntemi geliştiren Seed Guard adlı bir İsveç şirketini bünyesine katmıştır. Bu teknoloji İsveç’te birçok hububat tohumluğunda başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Incotec’den David Pickenpaugh, bu teknolojinin yüzde 100 çevre dostu ve sürdürülebilir tarım için gayet uygun olduğunu, söz konusu teknolojinin tohumları birçok hastalıktan kurtardığını ve işlemden sonra kurutma istemediğini söylemiştir.

- Merkezi Kanada olan Wolf Trax, Inc. ABD ve Kanada’da Protinus tohumluk besin platformunu başlatmıştır ve nihayetinde ürünü Avrupa’ya ve Meksika’ya da sunmayı planlamaktadır. Wolf Trax Tohumluk Ürünleri ve Yenilikleri Müdürü Jennifer Bailes açıklamasında “Protinus eşsiz, beslenme-temelli bir tohumluk uygulama ürünüdür ve birçok üründe ve büyüme koşulunda kısa sürede bitki sağlığı açısından faydalar göstermiştir” dedi. Bailes halihazırda Wolf Trax’ın kısa dönem hattında değerlendirilen ürünlerin arasında özelleştirilmiş bir baklagil ürün formülasyonu, zenginleştirilmiş hububat besleme ürünü ve diğer bazı tescilli formülleri olduğunu belirmektedir
(Seed World Aralık 2010).
  Tematik Medya