TÜRKTED BİNDE 3’LÜK KOMİSYON KESİNTİLERİYLE İLGİLİ SON GÜNLERDE YAŞANAN HUKUKİ GELİŞMELERİ MASAYA YATIRDI

18 Haziran 2017, 12:28

TÜRKTED Binde 3’lük Komisyon Kesintileriyle İlgili Son Günlerde Yaşanan Hukuki Gelişmeleri Masaya Yatırdı

10 Temmuz 2010 tarihinde yapılan TSÜAB Genel Kurulu’nda, binde 3’lük kesintinin 2010 yılında tahakkuk eden kısmının üyelerden alınmaması yönünde karar alınmasının ardından, bu kararın iptali amacıyla bir birlik üyesi tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne dava açılmıştır.


Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne açılan davaya istinaden TSÜAB’ın yaptığı savunmada bu davayı kabul ettiğini resmen beyan etmesi nedeniyle Genel Kurul Kararı’nın iptal edilmesi hükme bağlanmıştır.

Ortaya çıkan bu durumu değerlendirmek amacıyla 24 Kasım 2010 tarihinde TÜRKTED üyelerinin katılımıyla İstişare Toplantısı yapılmış ve konu kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, Tohumculuk Kanunu’nun 24. maddesinin b fıkrasına göre “Birlik üyelerinin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından kesilecek binde üç’lük (%0,3) komisyon”un alınması hükme bağlanmıştır. Ancak, 10 Temmuz 2010 tarihinde yapılan TSÜAB Genel Kurulu’nda bu kesintinin 2010 yılında tahakkuk eden kısmının üyelerden alınmaması yönünde karar alınmasına rağmen Genel Kurul’un bu kararının iptali amacıyla bir birlik üyesi tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne dava açılmıştır. Bu davaya istinaden söz konusu Mahkeme’nin verdiği 2010/1341 No.lu Karar’da ise adı geçen Birlik’in bu davayı kabul ettiğini resmen beyan etmesi nedeniyle Genel Kurul kararının iptal edilmesi hükme bağlanmıştır.

Ortaya çıkan bu durumu değerlendirmek amacıyla 24 Kasım 2010 tarihinde TÜRKTED üyelerinin katılımıyla İstişare Toplantısı yapılmış ve konu kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.

Üyelerimizin bu bağlamdaki mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, katılımcıların vardıkları mutabakat sonucu bundan sonra öncelikle durumdan etkilenen diğer paydaşların da katılımıyla politikacılarla görüşülerek Kanun’da değişiklik yapılması için faaliyette bulunulması ve sonuç alınamaması halinde hukuki yollara başvurulması kararlaştırılmıştır.

  Tematik Medya