TÜRKTED 2011 GENEL KURULU ANKARA’DA YAPILDI

18 Haziran 2017, 12:28

TÜRKTED 2011 GENEL KURULU ANKARA’DA YAPILDI

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği’nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2011 tarihinde Ankara’da King Otel’de gerçekleştirildi.


Gündem çerçevesinde, açılış ve yoklamanın ardından Başkanlık Divanı’nın seçimine geçildi ve üyelerin oy birliğiyle seçilen Dr. Salim Erbaş’ın Divan Başkanlığı’nda Genel Kurul çalışmalarına başlandı. Gündem’in görüşülmesi sırasında 10 üye tarafından Dernek Tüzüğü’nde değişiklik yapılması için önerge verildi ve ayrıca TÜRKTED’in misyonunun yeniden tanımlanması da Gündem’e ilave edildi. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun görüşülmesinin ardından Divan Başkanlığı’na sunulan önerge doğrultusunda toplam 7 madde için Tüzük değişikliği ile ilgili yapılan görüşmeleri takiben değiştirilmesi teklif edilen maddeler tek tek oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra da tüm değişiklikler toplu halde oylanarak TÜRKTED Tüzüğü oy birliğiyle değiştirildi. Denetim Kurulu Raporu’nun görüşülmesinden sonra Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Dernek’in yeni “Misyon”unun belirlenmesi görevinin de seçilecek Yönetim Kurulu’na bırakılmasına karar verildi. Tahmini bütçe ve yeni aidatların belirlenmesinin ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için yapılan seçim sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Özbuğday, Başkan Yardımcılıklarına Fahri Harmanşah ve Burak Gönen, Sayman Üyeliğe Duygu Ulusoy Akkaşoğlu, Yönetim Kurulu’nun diğer Üyeliklerine de İ. Hamit Esin, Argun Şahin ve Dr. Ahmet Engin seçildiler.
Denetleme Kurulu Üyeliklerine ise; Dr. Salim Erbaş, Ayhan Atalay ve Mustafa Ulusoy seçildi.
Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine; Dr. Ali Fehmi Soygeniş, Coşkun Zeydan, Abdullah Nogay, Ersin Arısoy, Mete Şölen, Mehmet Yaltır ve Mert Macit, Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine ise Kerim Zeydan, Yusuf Yormazoğlu ve Tuna Saygan seçildi. Dernek’in yıllık üyelik aidat miktarında bir değişiklik yapılmadı.

  Tematik Medya