GDO'YA HENÜZ İZİN VERİLMEDİ

18 Haziran 2017, 12:28

GDO'YA HENÜZ İZİN VERİLMEDİ

Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı, Kurul’un şimdiye kadar 3 toplantı yaptığını, ancak henüz genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) ilgili herhangi bir ithalat izni verilmediğini bildirdi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından, Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde kurulan Biyogüvenlik Kurulu'na başkan olarak getirilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yardımcı yaptığı açıklamada, önceki mevzuat çerçevesinde oluşturulan Bilimsel Komite'nin uygun görüş verdiği GDO'lu ürünler konusunda Bakanlık’ın ithalat izni vermediğini, bu ürünler konusunda da kendilerinin değerlendirme yapacağını söyledi. Biyogüvenlik Kurulu'na, daha önceki yönetmelik kapsamında kurulan Bilimsel Komite'nin olumlu görüş bildirdiği GDO'lu ürünler yanında yem hammaddesi olarak soya sıkıntısı çeken Türkiye Yem Sanayicileri Birliği'nin, GDO'lu 3 soya genine ithalat izni verilmesi için başvuru yaptığını kaydeden Prof. Dr. Hakan Yardımcı, bu konunun bilimsel risk komitesi yanında sosyo-ekonomik risk komitesi tarafından da değerlendirileceğini belirtti.

Prof. Dr. Hakan Yardımcı, şu bilgiyi verdi: "Yem sektörü, Kanun çıkmadan önce, daha önce verilen izinle 90 günlük stok yapmış. Şu anda onu kullanıyorlar. Daha önceden alınan karara istinaden, onun stoğunu yapmışlar. Ama şu ana kadar bizim verdiğimiz herhangi bir izin yok. Biz göreve geldikten sonra GDO'lu ürün ithalatı ile ilgili hiçbir karar almadık. Şu anda özellikle daha önce AB'de onaylı genlerle ilgili Bilimsel Komite'nin onayladığı genlerle ilgili başvurular var. Bilimsel Komite bunu daha önce kabul etmiş. Yeni mevzuat çıktıktan, biz göreve geldikten sonra, yeni bir uygulama başladı. Bakanlık da eski onaya ilişkin ithalatı durdurdu. Şu anda tamamen bizim alacağımız kararlara göre yapılacak. Şu anda da bir karar almış değiliz."

Biyogüvenlik Kurulu'nun herhangi bir siyasi yönü olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Yardımcı, "Bu kurul, bağımsız bir kurul. Karar verirken, bağımsız bir sistem ile hareket ediyoruz. Bundan önceki alınmış olan kararlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın aldığı kararlardır. Bundan sonraki ithalat ile ilgili kararlar, bizimle ilgili olacak. Ama bizim kararımızın uygulanıp uygulanmaması ile ilgili tasarruf Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda. Ama biz henüz ithalat ile ilgili bir karar almış değiliz" dedi.

GDO'lu ürünlerle ilgili kamuoyunda tereddütler bulunduğunun hatırlatılması üzerine, Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı, şu değerlendirmede bulundu: "GDO'lu ürünlerle ilgili bilimsel olarak olumlu/olumsuz görüşler var. Çıkarılan Biyogüvenlik Kanunu'na bakarsanız, Türkiye de Cartagena Protokolü'ne imza attığından dolayı GDO'lu ürünleri riskli olarak kabul etmiş. O yüzden bilimsel komitelerini topluyor. Hatta biz bir de sosyo-ekonomik riskleri de değerlendiriyoruz.”

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde, genetiği değiştirilmiş ürünlerin değerlendirilmesi için geçen yıl Ekim ayında çıkarılan Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca kurulan Bilimsel Komite, 4 toplantı yapmış, "30 GDO'lu ürünün değişik amaçlar için kullanılmasının uygun olacağı" yönünde kanaat bildirmişti. Bilimsel Komite, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, “modern biyoyoteknoloji kullanılarak elde edilen GDO'lu organizmalar" ve ürünlerinden kaynaklanabilecek risklerin engellenmesi; insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yaptığı değerlendirmeler sonucunda gıda ve yem ürünlerinin GDO'lu olarak değerlendirilmesi ve etiketlenmesi için, "GDO eşik değerinin yüzde 0,9 (binde 9)" olarak kabul etmişti. Karar uyarınca, belirlenen yüzde 0.9 (binde 9) eşik değerin altında GDO içeren ürünler GDO'lu kabul edilmiyor
(AA).
  Tematik Medya