TARIM TELEVİZYONU YAYIN HAYATINA BAŞLADI

18 Haziran 2017, 12:28

Tarım Televizyonu Yayın Hayatına Başladı

Çiftçilere hitap edecek Tarım TV, 20 Ekim 2010 Çarşamba günü yayın hayatına başladı.


Çiftçilere hitap edecek Tarım TV, 20 Ekim 2010 Çarşamba günü yayın hayatına başladı. İnternet üzerinden www.tarimtv.gov.tr adresinden seyredilme imkânı olan TV, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in katkılarıyla yayın hayatına başladı. Mehdi Eker, Bakanlık’ın çalışmalarının ve uygulamalarının da faal bir şekilde duyurulması, çiftçinin eğitim filmlerine internet üzerinden ulaşması, üretici ve tüketiciyi ilgilendiren konularda bilgilendirme yapılması ve de tarımsal teknolojinin hayata geçirilmesini amaçlandığını kaydetti.
  Tematik Medya