TÜBİTAK MAM’DA 2. BİYOTEKNOLOJİ EĞİTİMİ MAYIS AYINDA YAPILACAK

18 Haziran 2017, 12:28

TÜBİTAK MAM’DA 2. BİYOTEKNOLOJİ EĞİTİMİ MAYIS AYINDA YAPILACAK

I. Biyoteknoloji Eğitimi 07-09 Mart tarihlerinde Gebze’de gerçekleştirildi.


Derneğimiz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) tarafından ortaklaşa düzenlenen temel konulara yönelik I. Biyoteknoloji Eğitimi 07-09 Mart tarihlerinde Gebze’de gerçekleştirildi. Söz konusu eğitime 18 uzman katıldı, eğitim sonunda katılımcılardan alınan geri bildirimler ışığında yapılan değerlendirmeden, başarıyla tamamlanan kursun oldukça faydalı ve verimli geçtiği anlaşıldı.

İleri düzeyde ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek “2. Biyoteknoloji Eğitimi” ise 02–06 Mayıs 2011 tarihlerinde Marmara Araştırma Merkezi’nin Gebze Kampüsü’nde düzenlenecek. Birincisine göre daha kapsamlı planlanan bu eğitimde; Bitki Genomu ve Karşılaştırmalı Genom Analizleri (DNA dizileme), Genetik/Fiziksel Haritalama, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu Teknolojisi ve Uygulama Alanları, Genetik Markörler ve Ziraatte Kullanım Alanları, Proteomik, Kapiller Elektroforez, Temelli Kantitatif Çoklu (Multipleks) Gen Anlatım Analizleri, Primer Dizaynı gibi konuların yanı sıra Genomik DNA İzolasyonu, Genomik DNA’nın restriksiyon enzimle kesimi, DNA Parmakizi (Markör) Uygulamaları, Fragment Analizi, Protein izolasyonu ve DNA Dizi Analizi gibi konularda da uygulamalı eğitim verilecek.

  Tematik Medya