TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİNDE YAŞANAN ÜZÜCÜ GELİŞMELER

18 Haziran 2017, 12:28

TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİNDE YAŞANAN ÜZÜCÜ GELİŞMELER

Tohumculuk sektörümüzün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten, ürettiren, sertifikalandıran ve satışını gerçekleştiren tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla birkaç yıl önce başlatılan “tohumluk üretiminin desteklenmesi” uygulamasında son günlerde ortaya çıkartılan yolsuzluk ve usulsüzlük olayları, gerçek tohum üreticisi olan firmaları da şaibe altına sokacağı kaygısıyla büyük bir üzüntü içinde takip ediliyor.

Tohumculuk endüstrisinde bütün riskleri göğüsleyerek faaliyetlerini sürdüren, oluşturdukları istihdam ve katma değerle ulusal ekonomimize önemli katkılar sağlayan gerçek tohum şirketlerinin töhmet altında kalmaması en büyük dileğimiz. Bu bağlamda, yetkili merciler tarafından da konunun çok kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek öncelikle ve ivedilikle 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nda “tohum üreticisi” olabilmenin asgari gereklilikleri ve şartlarının açıkça tanımlanarak “tohum şirketlerinin” bunlara uymasını sağlayacak hükümlerin bulunması gerekiyor. Ayrıca, hali hazırda yürürlükte olan “tohumculuk sektöründe yetkilendirme ve denetleme” ile “tohumluk üretimini destekleme” hakkındaki ikincil mevzuatta yer alan hükümlerin de tam anlamıyla uygulanmasına özen gösterilmesi ve bu konuda çalışacak yeterli sayıda teknik elemanın görevlendirilmesi Türkiye tohumculuğunun geleceği açısından zaruri bir hal aldı. Hatta bu hukuki düzenlemelerin tekrar gözden geçirilerek yeniden düzenlenip eksiksiz uygulanması suretiyle, sadece devlet desteği alabilmek için yapılır bir hale gelmiş olan “tohum üreticiliği” işinin belli bir sistem içinde ciddi bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı her geçen artıyor. Aksi takdirde, bir “tohumluk beyannamesi” doldurup alt birliğe de üye olan ilgili/ilgisiz her meslek erbabının tohum üreticisi olarak kabul edilmesi bu sektöre yapılmış en büyük kötülük olarak anılacak. Yukarıda belirtilen önlemlerin acilen alınmaması halinde gazetelerde yer alan aşağıdaki yolsuzluk ve sahtecilik haberleri de kaçınılmaz hale gelecek.

Son günlerde basın yayın organlarında çıkan bazı haberlerde, yurt içi sertifikalı tohum üretiminin desteklenmesi kapsamında çeşitli illerimizde milyonlarca liralık yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yapıldığı bildiriliyor (ayrıntılı haberi görmek için tıklayın). Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı (ayrıntılar için tıklayın).

  Tematik Medya