TÜBİTAK MAM’ DA BİYOTEKNOLOJİ EĞİTİMİ

18 Haziran 2017, 12:28

TÜBİTAK MAM’ DA BİYOTEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Derneğimiz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında 22 Ekim 2010 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde 7–9 Mart 2011 ve 11–15 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere iki ayrı eğitimin yapılması planlanmıştır.


Derneğimiz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında 22 Ekim 2010 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü çerçevesinde, MAM Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) yetkilileri ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucunda GMBE tarafından TÜRKTED Üyelerince istihdam edilen yönetici ve uzman personelin yanı sıra sektördeki diğer paydaşlara da yönelik olarak 7- 9 Mart 2011 ve 11 - 15 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere iki ayrı eğitimin yapılması planlanmıştır.

Temel konular bağlamında, 7–9 Mart tarihlerinde yapılacak ilk eğitim ağırlıklı olarak kla-sik ıslah ve ar-ge konularında çalışanlara yöneliktir. Teorik ve uygulamalı olarak verile-cek bu eğitimlerde; bitki biyoteknolojisi ve tarımda uygulamaları, moleküler biyolojide temel kavramlar, bitki genomu ve karşılaştırmalı genom analizleri (DNA dizileme, gene-tik/fiziksel haritalama), polimeraz zincir reaksiyonu, real-time polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisi, genetik markörler gibi teorik konuların yanı sıra nükleik asitlerin izolasyonu (DNA, RNA), DNA parmak izi (Markör) gibi konularda da uygulamalı eğitim verilecektir.

11–15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ikinci eğitim ise, modern biyoteknolojik ıslah yöntemlerini çalışmalarında kullanan uzmanlara yönelik olup daha kapsamlı gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlerde GMBE uzmanlarının yanı sıra ülkemizde özellikle genetik alanında çalışan başka uzmanlardan da yararlanılacaktır. Örneğin, Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muzaffer Tosun da eğiticiler arasındadır.

Eğitime katılmak isteyen değerli paydaşların turkted@turkted.org.tr adresine başvurmaları gerekmektedir. Birinci eğitim için son başvuru tarihi 04 Şubat 2011, ikinci eğitim için ise 04 Mart 2011’dir.

  Tematik Medya