TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ PROGRAMI (SEED INDUSTRY PROGRAM) 23 OCAK 2012’DE ANTALYA’DA BAŞLIYOR!

18 Haziran 2017, 12:28

TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ PROGRAMI (SEED INDUSTRY PROGRAM) 23 OCAK 2012’DE ANTALYA’DA BAŞLIYOR!

Dünya tohumculuk endüstrisinde yaşanan en güncel ilerlemeleri ve yenilikleri tohumculuk sektöründeki yatırımcılar, üst düzey yöneticiler, karar vericiler, yönetici adayları ve tohumculuk konusunda çalışan araştırıcı ve akademisyenlerle paylaşabilmek amacıyla TÜRKTED’in ABD Cornell Üniversitesi ve Sathguru Yönetim Danışmanları ile yaptığı işbirliği çerçevesinde 23 – 26 Ocak 2012 tarihlerinde Renaissance Antalya BeachResort&SPA’da“Tohumculuk Endüstrisi Programı” başlıklı üst düzey bir eğitim düzenlenecektir.


Küresel trendlerden gelişmekte olan piyasaların dinamiklerine; kamu-özel sektör ortaklık seçenekleri ve stratejilerindenaraştırma ve teknoloji yönetimine; genetik kaynaklara erişim ve ıslah stratejilerinden fikri mülkiyetin korunmasına; özgün vasıflı genetik kaynakları geliştirme stratejisinde biyoteknolojinin kullanımından hukuki düzenlemelerin maliyet, zamanlılık ve pazara erişim üzerine etkilerine; üretilen tohumlukların piyasa değerinin nasıl hesaplanması gerektiğinden bilişim teknolojisinin tohumculuk endüstrisinde kapsamlı kullanımına; pazara erişim ve tohumluk dağıtımındaki yeniliklerden yenilikçi ürünler, yeni pazarlar ve yeni tedarik-dağıtım seçeneklerine kadar daha birçok önemli başlık bu programın içeriğini oluşturmaktadır. Geçici programı aşağıda verilen bu eğitimboyunca katılımcılar, yoğun konferans oturumları, durum çalışması ve proje tabanlı grup egzersizlerinde yer alacaklardır. Cornell Üniversitesinden Prof. Dr. RonnieCoffman, Prof. Dr. K. V. Raman, Cornell Teknoloji, Girişim ve Ticarileşme Merkezi (CCTEC)’nin direktörü Dr. Richard Cahoon, Sathguru Danışmanlık’ın (Hindistan) kurucu direktörü ve CEO’su K. Vijayaraghavan ve Asya’daki birçok tohumculuk şirketine mali ve idari danışmanlık yapan mali müşavir Ragunathan’ıngerçekleştireceğieğitimin tüm oturumlarında simultane tercüme yapılacaktır.
TENTATIVE COURSE PROGRAM (Geçici Kurs Programı)>

Programın tanıtım broşürü veonline kayıt formu için buraya tıklayın.

  Tematik Medya