ECO (EİT) BÖLGESEL TOHUMCULUK POLİTİKASI ÇALIŞTAYI İSTANBUL’DA YAPILDI

18 Haziran 2017, 12:28

ECO (EİT) BÖLGESEL TOHUMCULUK POLİTİKASI ÇALIŞTAYI İSTANBUL’DA YAPILDI

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT - ECO) Bölgesel Tohumculuk Politikası Çalıştayı,ICARDA ve FAO’nun da katkılarıyla 12–13 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (GTHB) üst düzey yetkililer, ICARDA ve FAO temsilcileri, TÜRKTOB ve TSÜAB Genel Sekreterlerinin yanı sıra EİT üyesi ülke temsilcilerinin de katıldığı Çalıştaya TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday ve Genel Sekreter Dr. Müfit Engiz de iştirak etti.

Yapılan etkinlikte; tohum sektörünün yapısı, kamu ve özel sektörde tohumculuk ve tohumculukta izlenen politikalar kapsamlı olarak değerlendirildi. Çalıştayın birinci gününde, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu EİT üyesi Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Lübnan temsilcileri altı ana başlıkta ülkelerinin tohumculuk sektörlerini tanıttılar. Konuşmacılar, hukuksal altyapı ve politika bağlamında tohumculuk sektörünün yapılanması, kamu ve özel sektörün durumu, çiftçilerin tohumluk üretimindeki yeri ve tercihleri, uluslararası tohumculuk kuruluşlarına üyelik ve münasebetler, yaşanan zorluklar ve gerçekleştirilen faaliyetlerhakkındakatılımcılara bilgi aktardılar.

Çalıştayın ikinci günündeoluşturulan dört ayrı çalışma grubunun her birine sektörle ilgili yöneltilen farklı iki soruya grup üyelerince cevap verilmeye çalışıldı. Oldukça ilginç yanıtların alındığı bu sorular sırasıyla; 1- Tohumculuk sektörü ve politikasındakibaşarılı bir gelişimin göstergeleri nelerdir? 2-Ulusal tohumculuk politikası bağlamında gayri resmî tohumculuk sektörü nasıl tanımlanmalıdır? 3- Tohumluk üretiminde kamu ve özel sektör arasındaki koordinasyon nasıl sağlanmalıdır? 4-Tohumculuk politikaları nasıl uygulanmalıdır?5- Yeni yerli çeşitlerinartışı nasıl sağlanmalıdır? 6- Kaliteli tohumluğun önemine yönelik farkındalık nasıl oluşturulabilir/teşvik edilebilir? 7- Tohumluklara verilen desteklere ilişkin lehte ve aleyhte olanlar (veya çiftçilerin tohumluk talebi nasıl teşvik edilmelidir)? 8- Tohumluk ticaretinde bölgesel uyum nasıl sağlanmalıdır? (Çalıştayda yapılan sunulara ve diğer bilgilere erişmek için buraya tıklayın).

Çalıştayın tamamlamasının ardından 14 Ekim 2011 tarihinde GTHB yetkilileri, TÜRKTED, TÜRKTOB ve TSÜAB temsilcileri ile ICARDA, FAO ve EİT yetkililerinin katılımıyla, kuruluşu henüz tamamlanan ECOSA (EİT Ülkeleri Tohumcular Derneği) konulu gayri resmî bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda, ECOSA’nın işlevi, gelişimi ve önümüzdeki süreçte gerek EİT ülkeleri ve gerekse bölgedeki diğer ülkelerin tohumculuk sektörlerine ne gibi katkılar yapabileceği değerlendirilmiştir.

  Tematik Medya