Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü Yuvarlak Masa Toplantısı

14 Kasım 2017, 21:08

Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri Sektörü’nün yuvarlak masa toplantısı, 10 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği’ni temsilen, Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mete Kömeağaç ve Genel Sekreterimiz Dr. Kenan YALVAÇ katılmıştır.

Toplantı, Prof. Dr. Emre Alkin Moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mete Kömeağaç Türkiye’de tohumculuk sektörünün yıllar itibarıyle çok geliştiğini önceleri kamu ağırlıklı olan sektörde özel sektörün payının gitgide arttığını ifade etmiştir. Sektörün daha fazla gelişmesi, ülkemizde sertifikalı tohumlukların üretim ve kullanım miktarlarının artması için tarımda üretim planlamasının yapılıp uygulanmasının önemine vurgu yapan Kömeağaç tohumculuk kuruluşlarının da buna göre programlarını oluşturacaklarını ifade etmiştir. Ayrıca değişen iklim koşulları da dikkate alınarak özellikle soğuk ve kurak gibi olumsuz çevre şartları ile hastalıklara dayanıklı çeşit ıslahının önemini vurgulamıştır.

Toplantıda dikkati çeken bir husus ise katılımcıların tamamının tohumculuğun ve tohumculuk sektörünün önemini çok iyi kavramış olmalarıdır. Bu hususu yaptıkları konuşmalarda açık olarak ifade etmişlerdir.

Toplantı sonucunda çıkacak içerik ve sonuç raporu, Turkishtime Ekonomi dergisinde içerik olarak hazırlanıp, 17.000 Adet bayi kanalına ve Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar sektöründe faaliyet gösteren firmaların yönetim kurul başkanlarına, finans sektörü yöneticilerine, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklara isme özel olarak postalanacak, TİM Üyesi 60 bin İhracatçı firmanın yönetim kurul başkanları, genel müdürleri ve ihracat müdürleri ise e posta yolu ile bilgilendirilecektir.

Dr. Kenan YALVAÇ
Genel Sekreter