Soruna değil, çözüme odaklı olmak

demektir.

Organizasyon


1- Organizasyon

ı - Genel Kurul  ıı - Yönetim Kurulu  ııı - Denetleme Kurulu

2- İdari Organizasyon

ı - Yönetim Kurulu    ıı - Sekreterya

3 - Teknik Organizasyon

Çalışma Grupları

  • Hububat ve Yemeklik Dane Baklagiller Çalışma Grubu (ÇG)
  • Yem ve Çim Bitkileri ÇG
  • Sebze ÇG
  • Endüstri Bitkileri ÇG
  • Biyoteknoloji ÇG 
  • İllegal Tohumculuk Faaliyetleri ile Mücadele ÇG