Soruna değil, çözüme odaklı olmak

demektir.

Organizasyon


1- Organizasyon

ı - Genel Kurul  ıı - Yönetim Kurulu  ııı - Denetleme Kurulu

2- İdari Organizasyon

ı - Yönetim Kurulu    ıı - Sekreterya

3 - Teknik Organizasyon

Çalışma Grupları

- Hububat ve Yemeklik Dane Baklagiller Çalışma Grubu (ÇG)
- Yem ve Çim Bitkileri ÇG
- Sebze ÇG
- Endüstri Bitkileri ÇG
- Biyoteknoloji ÇG


4 -türkted Üyelik Şartları, Etik Kurallar

TÜRKTED’e üye olabilmek için Dernek Tüzüğünde (erişmek için buraya tıklayın) belirtilen Üyelik Şartlarını sağlamanın yanı sıra aşağıda açıklanan hususlarında yerine getirilmesi gerekmektedir:
 

1- Tohumculukla ilgili faaliyette bulunmak
2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış Tohum Üretici Belgesi sahibi olmak (Sadece “Tohum üreticisi” olan firmalardan bu belge istenecektir).
3- Üye olma isteğini bir dilekçe ile Derneğe bildirmek
4- Üyelik formu düzenlemek
5- Dernek Etik Kurallarını kabul ederek imzalamak
6- Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmek
7- Üyeliğe kabul edildikten sonra üyelik giriş aidatını ödemek
8- Genel Kurulca belirlenen yıllık aidatları ödemek
9- Haberleşmeyi elektronik ortamda (e-mail ile) yapmak

 


Üyelik Formunu indirmek için tıklayınız ....


Dilekçede belirtilecek hususlar ve eklenecek belgeler:
- Üye Bilgi Formu,
- Etik Kurallar (İmzalı)
- Derneğe üye olacak iki üye ismi.
- İki adet fotoğraf,
- İkametgah belgesi,
- Nüfus cüzdanı sureti
- İletişim bilgileri
Üyelik (giriş) aidatı: 4.000 TL
Yıllık aidat : 4.000 TL

 

 

TÜRK-TED üyelerinin uymayı peşinen kabul ettiği
ETİK KURALLAR

ETİK KURALLAR

1. Tüm tohum ıslah ve üretim kuruluşları uzun vadeli iş yapmak zorunda olan, sattıkları ürünün yetiştiriciler için hayati önemine müdrik, ciddi kuruluşlardır,
2. Hiçbir TÜRKTED üyesi tohumcu kuruluş çalışanı, rakip firma ürünleri ve çalışanları hakkında kötü konuşmaz – kimseyi konuşturmaz ; ortak söylemimiz “rakibim iyidir, ancak biz ondan daha iyiyiz” dir ,
3. Rakip kuruluşların başına gelen ve her tohum firmasının başına gelebilecek (çeşit karışıklığı, vb...) sorunlar ile karşılaşıldığında, TÜRKTED üyesi firma temsilcilerinin tavrı olayı alevlendirme yerine söndürme yanlısı olur,
4. Hiçbir TÜRKTED üyesi tohumcu kuruluş, haber vermeden rakip kuruluşun çeşidine sahip çıkıp, çoğaltmaz, başka isim altında dahi satışa sunmaz,
5. Hiçbir TÜRKTED üyesi tohumcu kuruluş, rakibinin üretim yaptırdığı sözleşmeli üreticilerinden tohum tedarik etmez, kurulmuş olan ticari ilişkileri bozacak davranış ve tekliflerde bulunmaz,
6.Üye firmalar, tohumcu rakibinin personeline daha iyi ekonomik şartlar teklif ederek, transfer girişiminde bulunmaz ; bu tür iş değiştirmeler ancak kuruluşların görüşüp, kendi aralarında mutabakatları ile olur,
7.Üyeler Tarım Bakanlığı ile ilişkilerinde öncelikle TÜRKTED’ i devreye sokar, mümkün olduğu ölçüde münferit girişimlerden kaçınırlar,
8.Üyeler, Derneklerinin sektördeki tek yasal mesleki örgüt olma özelliğini dikkate alarak, TÜRKTED’ in ve üyelerinin ismini küçültücü davranışlardan kaçınırlar,
9.Derneğin geliştirilmesi ve sektöre daha iyi hizmet etmesinin üyelerin çalışmalara aktif katılımları ile mümkün olduğuna inanan Dernek üyeleri, TÜRKTED’in çalışmaları için gerekli maddi ve manevi desteği sağlamayı ihmal etmezler,
10.Üyeler, gerek Dernek üyeleri ve gerekse diğer tohumculuk firmaları ile olan anlaşmazlıklarında Derneklerini anlaşma, uyuşma ve hakemlik sağlayan bir merkez olarak görürler,
11.Üyeler, tohumculuk konusunda yürürlükte bulunan Yasa, Tüzük, Genelgeler ve Dernek tarafından alınan kararlara ve iş ahlakına uyarlar,
12.Üyeler, tohum üretimi, paketleme ve satışı konularında yapılacak geçerli sözleşmelere uyarlar,
13.Üyeler, tohumculuk konusunda ortaya çıkan tartışmalarla ilgili hukuki kararlara ve hakem anlaşmalarına uyarlar,
14.Üyeler, tohum kalitesinde güvenceyi sağlamak üzere etiket bilgilerine uyarlar,
15.Üyeler, tohum konusunda ıslahçı haklarına uyarlar,
16.Üyeler yukarıda yazılan hususlara uymak suretiyle Derneğin bütünlüğünü ve onurunu korurlar

 

YAPTIRIMLAR

1. Üyelerden birisinin bu etik kurallara uymaması disiplin suçu doğurur.
2. Etik kurallara uymamanın nedenleri kamu oyuna duyurulur, kınama ve uyarma mektubu gönderilir, üyeliği askıya alınır, Birlikten ihraç edilir.
3. Suçun niteliğini ve bu sayılan cezalardan hangisinin uygulanacağına TÜRKTED Disiplin Kurulu karar verir.