TÜRKTED’İN YAYIN ORGANI “TOHUM” DERGİSİ OCAK 2011’DE OKUYUCUSUYLA BULUŞUYOR!

18 Haziran 2017, 12:28

TÜRKTED’İN YAYIN ORGANI “TOHUM” DERGİSİ OCAK 2011’DE OKUYUCUSUYLA BULUŞUYOR!
Ülkemizde tarım konusunda genel kapsamlı birçok dergi, bülten, magazin vb. süreli yayının bulunmasına karşın tohum, tohumluk ve tohumculuk endüstrisi ile ilgili konuların işlendiği sadece tohumculuğa özgü bir dergi hemen hemen yok gibidir. Bu nedenle “TOHUM”un mümkün olduğunca sadece tohuma ve tohumculuğa özgü konuların ele alındığı bir dergi olmasını arzuladık. Bir ölçüde de olsa bu eksikliği giderebilmek amacıyla şimdilik üç ayda bir yayımlanacak olan bu dergiyle ilgili görüş ve önerilerinizle bizleri destekleyeceğinize inanıyoruz.

Dergimizin içeriğinde, güncel haberler, makale, mevzuat ve politika uygulamalarıyla ilgili görüş ve değerlendirmeler, Türkiye ve dünya gündemindeki sektörel gelişmelerle birlikte teknik ve teknolojik ilerlemeler, ülkemiz tohumculuğuna emek veren öncülerimizle ilgili anılar, Derneğimiz üyeleriyle ve diğer paydaş temsilcileriyle yapılan röportajların yanı sıra çeşitli başlıklar altında tohumculuk iş kolundaki paydaşları ilgilendiren başka konulara da yer vermeye çalıştık.
  Tematik Medya