Turkish Seed News Third Issue

28 Şubat 2020, 17:12

Derneğimiz tarafından , ingilizce yayınlanan TÜRKTED SEED NEWS Elektronik Bülteni ile tohumculuk sektörümüzde kaydedilen gelişmeler, yapılan faaliyetler, yürütülen çalışmalar, yeni çeşitler, yeni teknikler gibi hususlarda dünyadaki tohumculuk sektörlerini ve kurumlarını bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Aynı zamanda dünyadaki tohumculuk sektörlerindeki çalışmalar, uluslararası Tohumculuk Kuruluşlarının faaliyetleri ve dünyada sektörle ilgili yayınlanan bilimsel makalelerden de sektörümüzü haberdar etmeyi amaçlamaktadır.

 

Bültenimiz ülkemizde ve dünyadaki tohumculuk sektörü üyeleri ve paydaşlarına elektronik posta yoluyla ve ücretsiz olarak gönderilmektedir. İlk iki sayısı çok beğenilen bültenimizin üçüncü sayısının da ilginizi çekeceğini ümit ediyoruz. 

 

Bültenimizin sonraki sayılarında yayınlanmasını istediğiniz haber, resim, faaliyet vb hususlarda sizlere yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade eder saygılar sunarız.

 

TÜRKTED YÖNETİM KURULU