ESA’NIN 2011 YILI ÖNCELİKLERİ

18 Haziran 2017, 12:28

ESA’NIN 2011 YILI ÖNCELİKLERİ
Güçlü bir kuruluş
ESA, Avrupa tohumculuk sektörü ve ilgili sektörlerden yeni katılan üyeleri ile giderek büyüyen bir kuruluştur. Avrupa’nın tohumculuk sektörünün, özellikle de EESNET’in (Doğu Avrupa Tohumculuk Ağı) ve üyelerinin ve diğer Avrupa ülkelerinin yeni birliklerinin ve şirketlerinin tek bir kuruluş çatısı altında tamamen bütünleşmesi bu sektörün farklı alanlardaki çıkarlarını etkin bir şekilde temsil etmek için bir ön koşuldur. Bu tür etkin bir temsil, güçlü yapılar, adil süreçler ve ESA üyeleri ve Brüksel Sekretaryası arasında mümkün olduğunca yoğun bir iletişim gerektirir. ESA, politika geliştirme süreçlerini ve üyelerine sağladığı bilgi ve hizmeti daha uzun süreli izleme ve denetleme, kullanıcı dostu veri tabanları dahil web sitesi araç ve işlevlerine devamlı yatırım yapma yoluyla ve karar mercilerine, ilgili taraflara ve halka ulaşmaya ve destek sağlamaya odaklanarak, bu anlamda kapasitesini daha da geliştirmek için çaba gösterecektir.

Ulaşma ve iletişim
Tüm tarımsal üretimin ve böylelikle gıda güvenliğinin başlangıç noktası olan, bitki ıslahı, çeşit geliştirme ve tohumluk pazarlama geçmişten günümüze, ürün kalite standartları ve bitki sağlığı gereklilikleri dahil olmak üzere, fazlasıyla düzenlemelere tabi tutulan etkinlikler olmuştur. Halihazırda, AB’nin tohumlukla ilgili mevzuatı gözden geçirilmektedir ve yakın bir zamanda Üye Devletler ve Avrupa Parlamentosu modernizasyon önerilerini yalnızca kilit paydaşlar ile değil ayrıca ilgili birçok toplumsal grup ile tartışacaktır. ESA bu gelişmeler doğrultusunda, Avrupa bitki ıslah sektörünün özel ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sektörde sürdürülebilir çiftçiliğin ve rekabetçi bir Avrupa tarım-gıda zincirinin önemini aktarmak için ulusal kurumlara ve Avrupa kurumlarına, politikacılara ve diğer paydaşlara ulaşma kapasitesini ve ayrıca kamuoyu ile olan iletişimini daha da artıracaktır.

Yenileşim ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi
Modern tarımda bilim ve teknoloji yenileşimin (innovation) ana kaynaklarıdır. Büyük nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi temel zorluklar nedeniyle ıslah çalışmalarının geliştirilmesine ve modern çeşitlerin performansına daha fazla yatırım yapma ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır. Daha şimdiden, bitki ıslah sektörü en büyük Ar-Ge kotası olan sektörler arasındadır. Fakat bu yatırım makul düzenleme ortamlarına ve nihai olarak toplumun bir bütün olarak desteğine bağlıdır. Bu desteği sağlamak ESA’nın başlıca yükümlülüklerindendir ve sektörün, Avrupa’nın sürdürülebilir, yüksek kaliteli, çiftçilerin ve yetiştiricilerinin ihtiyaçlarına karşılık verebilen, kamu sağlığı, tüketici ve çevre korunması ve biyo-çeşitliliğin artırılmasını ve korunması gibi alanlardaki sosyal politika hedeflerini dikkate alan bir tarım politikası hedefine ulaşmasına yardımcı olabilmesi için bir ön koşuldur.

ESA, bir sonraki AB Ar-Ge çerçeve programı gibi yollar aracılığı ile sektörün araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geliştirmek ve Avrupa’nın bitki ıslah ve tarım sektörünün başarılı geleceği için sosyal desteğin kilit unsuru olan fikri mülkiyet haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik etkili ve etkin yöntemler geliştirmek için çalışacaktır.
  Tematik Medya