TÜRKTED’İN YENİ KURULAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NDAN BEKLENTİLERİ

18 Haziran 2017, 12:28

TÜRKTED’İN YENİ KURULAN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NDAN BEKLENTİLERİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığını yeniden yapılandırmak amacıyla 8 Haziran 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) oldu.


Tarım ve Köyişleri Bakanlığını yeniden yapılandırmak amacıyla 8 Haziran 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) olan bu yeni bakanlığın tüm tarım sektörü için hayırlı olması en başta gelen temennimizdir. GTHB bünyesinde kurulacak olan yeni genel müdürlükler, başkanlıklar ve diğer birimleri düzenleyen ikincil mevzuatın henüz yayımlanmamış olması nedeniyle GTHB’nin yeni yapılanması ve işlevi hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için bir süre daha beklemek gerekmektedir. Ancak, bu yeni oluşumla birlikte tohumculuk sektörü de dahil tarımla ilgili diğer bazı işkollarında daha derli toplu ve tutarlı bir takım olumlu düzenlemelerin yapılacağı ve halen muğlak olan bazı hukuki düzenleme ve uygulamalardan kaynaklanan olumsuzlukların düzeltileceğine inanılmaktadır.

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) olarak yeni kurulan GTHB’nin genel politika ve yaklaşımlarının yanı sıra halen yürürlükte olan 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu, 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümlerinin uygulanması ve denetlenmesinden sorumlu olacak birimlerin işlevi ve bütünselliği bağlamında çeşitli beklentilerimiz bulunmaktadır. TÜRKTED’in uzun zamandan beri gündeme taşıdığı ve taşımaya devam edeceği konuların başında Tohumculuk Kanunu’nun bazı maddelerinin ivedilikle değiştirilmesiyle ilgili haklı talepleri gelmektedir. Özellikle bu kanunun, tazminatları düzenleyen 11. Madde’si, ceza hükümlerini düzenleyen 12. Madde’si ile alt birlik gelir ve giderlerini düzenleyen 24. Madde’sinin sektörün beklentilerine cevap verecek şekilde acilen değiştirileceğini ümit ediyoruz. Ayrıca, tohumculuk endüstrisinde faaliyet gösteren araştırıcı özel sektör tohum kuruluşlarının Ar-Ge çalışmalarının önünü kesen ve küresel ölçekte rekabet etme imkânlarını büyük ölçüde zayıflatan Biyogüvenilk Kanunu’nun ilgili hükümlerinde de en kısa sürede gerekli değişikliklerin yapılması, TÜRKTED’in yeni kurulan Bakanlıktan beklediği müjdelerin başında gelmektedir.

  Tematik Medya