30 Aralık 2021, 18:23

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimiz siz değerli üyelerimizin ve sektörümüzün güncel problemlerini ve çözüm yollarını Bakanlığımızın her kademedeki yetkililerine iletmekte ve konuları takip etmektedir. 

 

Bu çerçevede 23 Aralık Perşembe günü Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mete Kömeağaç, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Hadi Tunç'u makamında ziyaret ederek Derneğimizin çalışmaları ile ilgili bilgi vermiş ve güncel konular ile çözüm önerilerimizi arz etmiştir. Ziyarette Genel Sekreterimiz Dr. Kenan Yalvaç da hazır bulunmuştur. 

 

Bu çerçevede;

 

a) Pamuk, Mısır ve Soya tohumluğu üretiminde geçen yıl uygulamaya başlayan GDO analizleri ile ilgili olarak bilgi verilmiş ve özellikle pamuk tohumculuğunda illegal tohumluk kullanımının hızla arttığı, kaçak tohum üreten ve satan kişi ve kuruluşların daha etkin olarak denetlenip caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasını, bu tür kaçak tohumluklara da GDO analizi yapılmasını, savcılıklara yapılan suç duyurularına karşı yapılacak savunmalarda Bakanlığımızın üyelerimize olan desteğinin artarak devam etmesini, Bu çerçevede mevzuatta yapılabilecek muhtemel değişikliklerin değerlendirilmesini, 2021 yılının değerlendirileceği ve önümüzdeki yıllarda izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla Bakanlığın uygun göreceği şekilde bir çalışma grubunun oluşturulmasını ve bu çalışma grubuna üyelerimiz adına Derneğimizin de dâhil edilmesini,

 

b) Bakanlığımızın geçen yıl uygulamaya koyduğu tarla bitkileri ürünlerinin tohumluk ihracatında ISTA sertifikasının kullanımdan kaldırılması hususu ihracatımıza olumsuz etkilerde bulunmaktadır. İhracatta şartları alıcı ülkeler belirlemekte olup birçok ülkede ISTA Sertifikası ile tohumluk ihracatı yapılmaktadır. Üstelik OECD Sertifikası alınması için daha baştan müracaatların ve tarla kontrollerinin yapılması gereklidir. Bu nedenlerden dolayı tarla bitkileri ihracatında ISTA Sertifikası kullanımının yasaklanması kararının yeniden değerlendirilmesini,  

 

c) 5553 Sayılı Kanunun 12nci Maddesinde belirlenmiş olan Kapatma Cezası çok ağır bir yaptırımdır. Bu çerçevede Derneğimiz, Tohumculuk Hizmetleri Talimatına eklenmek üzere kapatma kararının uygulanmasından önce yapılabilecekler konusunda bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın Bakanlığımızca değerlendirilerek talimata eklenmesini,

 

d) Daha önce yılda 3 defa yapılan Sebze Tescil Komitesi Toplantılarının yılda bir defaya indirilmesi konusunun tekrar değerlendirilmesini; sebze sektörü dinamik bir sektör olduğu için eski uygulamaya dönülmesini,

 

e) Yem Bitkileri tohumluk üretimleri konusunda Özel Sektörle işbirliğinin artırılmasını,

 

f) Kurucu üyesi olduğumuz MAYZEM bünyesindeki 5nci Araştırma Merkezinin ülkemizde ve Kuraklık Araştırma Merkezi olarak kurulmasını Sayın Bakan Yardımcımıza arz etmiştir. 

 

Sayın Bakan Yardımcımız bu konuları not aldığını ve gerekli talimatları vereceğini ifade etmiştir.

 

Toplantıda Sayın Bakan Yardımcımıza ayrıca özellikle Güney Doğu Anadolu ve Orta Anadolu başta olmak üzere bu yıl güzlük ekilişlerin üzerine yeterli yağış düşmediği, alatav riskinin devam ettiği, bazı bölgelerde yeniden ekim yapma zaruretinin olabileceği, kuru tarım alanlarında sertifikalı tohumluk kullanımında en az %35 oranında azalmanın olduğu ve bu yıl gübre kullanımındaki düşüşün ciddi oranlara ulaştığı bilgisi verilmiştir. Gerçekten de ekimde tohumla birlikte kullanılan taban gübre kullanımında ciddi oranlarda düşüşler kaydedilmiştir. Bu tarih itibariyle bu problemin telafisinin ancak bahar gübrelemesinin optimum seviyede yapılması ile bir nebze mümkün olabileceği ancak Bakanlığın baharda kullanılacak üst gübrelerde en az %50 fiyat desteklemesinin zaruri olduğu ifade edilmiştir. 

 

Ziyaretin ertesi günü Genel Sekreterimiz Tohumculuk Dairesi Başkanı Sayın Sezgin Karadeniz'i ziyaret ederek bilgi vermiş olup konuların takibine devam etmektedir. 

 

Derneğimiz siz değerli üyelerimizin destekleri ile faaliyetlerini 2022 yılında da aynı azim ve gayretle sürdürecektir. 

 

Saygılarımızla,

 

TÜRKTED Yönetim Kurulu