BİLİM ADAMLARI BİTKİ EŞEY/CİNSİYET GENLERİNİ KEŞFETTİ

18 Haziran 2017, 12:28

BİLİM ADAMLARI BİTKİ EŞEY/CİNSİYET GENLERİNİ KEŞFETTİ

Bilim adamları, bir bitkinin cinsiyetini kontrol etmek amacıyla genler arasındaki bir sava-şa dair ender bir bilgi keşfettiler.


ARC Bitki Enerjisi Biyolojisinde Mükemmellik Merkezi ve Batı Avustralya Üniversite’sinin Biyomedikal, Biyomoleküler ve Kimya Bilimleri Fakültesi, cinsiyetin belirlenmesini etkileyen fertil duruma getirme (restorer to fertility - Rf) geninin gelişimini tanımlamıştır. Bu bulgu, bitkinin cinsiyetinin belirlenmesi üzerine, çekirdek ve mitokondri arasında vuku bulan mücadeleyi gösterir. Baş araştırmacı Prof. Ian Small, “Rf genlerinin evrimine ilişkin analizimiz, onların yalnızca cinsiyet belirlemedeki rollerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda bize tam olarak nasıl çalıştıklarına dair ipuçları da verir. Hücredeki zararlı ürünleri etkisiz hale getirme özelliği, tarım bilimi için gözle görünür olanaklar anlamına gelir. Aynı zamanda, bir bitkinin cinsiyetini kontrol etme olasılığı da ticari ürün ıslahında önemlidir” demiştir. Bulgular, Proceedings of the National Academy of Sciences (Ulusal Bilim Akademisi’nin İlerlemeleri) dergisinde yayınlanmıştır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

  Tematik Medya