09 Ocak 2023, 18:50

ÖNEMLİ NOT:

1.   25. Olağan Genel Kurul için duyurulan birinci toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden 7 Şubat 2023 Salı  günü için organizasyonlar yapılacaktır.

2.   Derneğimizdeki güncel kayıtlar esas alınarak belirlenen üye isimlerine göre temsilcilerinizin katılması talep edilmektedir. Ancak, buna rağmen Şirketinizi temsil eden üye isimlerinde ve ayrıca Şirketinizin unvan ve iletişim bilgilerinde bir değişiklik var ise en kısa sürede Dernek sekretaryasına (turkted@turkted.org.tr) ve veya (kenanyalvac@turkted.org.tr) yazılı olarak bilgi vermenizi ve ayrıca ikinci temsilci ismi halen bildirmeyen Üyelerimizin ikinci temsilci ismini ivedilikle Dernek sekretaryamıza bildirmelerini önemle rica ederiz.

3.   Genel Kurula katılıp katılamayacağınızın bilinmesi, toplantı organizasyonu açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, katılım teyidinizi en geç 25 Ocak 2023 tarihine kadar lütfen kenanyalvac@turkted.org.tr  e-posta adresine veya 0312 419 00 32 no.lu faksa bildiriniz.

 

TÜRKTED 25. OLAĞAN GENEL KURULU GEÇİCİ GÜNDEMİ (26 Ocak 2023 Perşembe– ANKARA)

Kayıt                                                            10:00 – 10:30

Açılış ve yoklama                                        10:30 – 10:40

Başkanlık Divanı Seçimi                              10:40 – 10:50

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı                     10:50 – 11:00

Gündemin onaylanması                              11:00 – 11:05

Açılış Konuşmaları                                      11:05 – 12.00

Faaliyet Raporu Takdimi(Ürün Grupları)      12.00 –13.00

Öğle yemeği                                           13:00 – 14:00

Mali Durum Raporunun takdimi                 14.00 – 14:15

Denetim Kurulu Raporunun

Görüşülmesi                                          14.15 –14.25

Yönetim ve Denetim Kurulu

Raporlarının ayrı ayrı oylanması           14:25 – 14.30

Tahmini bütçe ve yeni aidatların

belirlenmesi (oylama)                            14:30 – 14:50

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

adaylarının belirlenmesi                        14:50 – 15:00

Yönetim ve Denetim Kurullarının

seçilmesi                                               15:00 – 15.30

Dilek ve temenniler                               15.30 – 16.00