MONSANTO Q1 YOLDA VE AR&GE PROJE İLERLEMELERİ SÜRÜYOR

18 Haziran 2017, 12:28

MONSANTO Q1 YOLDA VE AR&GE PROJE İLERLEMELERİ SÜRÜYOR

Monsanto, hisse başına kâr büyümesine ve 30 Kasım 2010 tarihinde sona eren 2011 yılının ilk çeyreği için önemli serbest nakit yaratmaya ilişkin rapor vermiştir. Firma aynı zamanda 2011 mali yılına ait orta dönem kâr büyümesini tekrar teyit etmiştir.


Tohumluk ve genomik dalındaki tüm önemli ürünler genelinde artış söz konusu olmak üzere, net satışlar çeyrekte 1.8 milyar Amerikan dolarına yükselmiştir. Monsanto’nun tohum ve genomik dalı için satışlar ilk çeyrekte yüzde 13 artmıştır. Mısır tohumluğu net satışları, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 8 artmıştır. Bunda birincil etmen, Arjantin’de sahip olduğu tarım arazisinin artması ve Brezilya pazarına girilmesinden elde edilen karma fayda sayesinde, şirketin Latin Amerika’daki tohum faaliyetidir. Şirket ayrıca Birleşik Devletler'de yıldan yıla hacim artışı elde etmiştir. Hacim artışları, soya fasulyesi satışlarını geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 12 yükseltmiştir; pamuk satışları ise, Avustralya’da ekili alanlarda görülen artış ile büyüme yaşamıştır. Sebze satışları yüzde 6 veya 10 milyar dolar artmıştır.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Monsanto, tarım işletmesi verimliliği ve kârlılığını iyileştirmek üzere farklı platform ve ürünler kapsamında tasarımlanmış olan değişik projelerin, şirketin devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak yeni aşamalara ilerlediğini bildirmiştir. Şirket, geçtiğimiz yıl buğdayı da kapsayacak şekilde genişletilen, BASF Bitki Bilimi ile iş birliği halindeki ürün ve stres araştırma çalışmalarına dair kilit projelerin altını çizdi. Bu yıl aşama atlayan mahsul ve stres projeleri arasında; mısırda azot kullanımı, ikinci jenerasyonu temsil eden yüksek verimli soya fasulyeleri ve yüksek verimli/strese dayanıklı buğday bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

  Tematik Medya