ESA 2011 YILLIK TOPLANTISI BUDAPEŞTE’DE YAPILDI

18 Haziran 2017, 12:28

ESA 2011 YILLIK TOPLANTISI BUDAPEŞTE’DE YAPILDI

ESA (Avrupa Tohumculuk Derneği), Avrupa tohumculuk endüstrisinin, tarım ürünleri ve süs bitki türleri tohumlarının araştırma, ıslah, üretim ve pazarlama alanlarında aktif olan mensuplarını temsil eden sesidir.


Kırk ulusal tohum derneği (ve bunun aracılığıyla AB’de, çoğu KOBİ, binden fazla tohumculuk işletmesini) ve altmıştan fazla doğrudan üye şirketi temsil etmektedir. ESA’nın misyonu; Avrupa tohumculuk endüstrisinin adil ve orantılı düzenlenmesi, yenilikçi ve farklı teknolojiler ve üretim yöntemleri sonucunda müşterilere tohumluktedarikinde seçim özgürlüğü sağlamanın yanı sıra bitki ve tohum ile ilgili fikri mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunması için çalışmaktır.

ESA 2011 Yıllık Toplantısı, ilk kez Brüksel dışında,Macaristan’daBudapeşteCorinthiaHotel’in görkemli ortamında, 16 – 18 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Avrupa ve dünya çapında 700'den fazla tohumculuk endüstrisi temsilcisinin katılımı bu toplantı için bir rekor olarak değerlendirildi. Toplantıya ülkemizden TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday, Üyeler Hamdi Çiftçiler, Yusuf Yormazoğlu ve Fulya Batur ile Genel Sekreter Dr. Müfit Engiz katıldı. Ayrıca Kazak Tarım Şirketinden iki temsilcinin de katıldığı toplantıya, sayıları 500’ü geçen ülkemiz “tohum sanayicisi” firmaların hem ticaretlerini geliştirmeleri hem de tohumculuk endüstrisindeki küresel trendlerin neler olduğunu anlayabilmeleri için bu ve ISF Kongresi gibi benzeri toplantılara katılım sağlamalarının teşvik edilmesi gerekmektedir.

ESA Genel Sekreteri Garlich v. Essen, etkinliği; "Bu yıl, özellikle artık Ukrayna ve Eski Yugoslav MakedonyaCumhuriyeti’nden üyeler ile Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerden gelen yeni ortak üyeleri dahil eden organizasyonumuzun daha da genişlemesi bağlamında olağanüstü başarılı bir kongre oldu!” şeklinde özetliyor.

Budapeşte kongresi boyunca; geleceğe yönelik sosyal yardımlar, üçüncü taraflara karşı savunma ve ESA’nın bitkiler ve tohumlar için Fikri Mülkiyetin Korunmasındaki yeni tutumuna odaklanan Genel Kurul’un yanında, neredeyse tamamı uzmanlaşmışürün seksiyonlarının yanı sıra ulusal tohumculuk derneklerinin temsilcileri de bir araya geldiler ve spesifik teknik konularla birlikte genel politika gündemini de tartıştılar.

AB’nin temel kural ve yönetmeliklerinin yeniden gözden geçirilmesiyle, önümüzdeki yılların Avrupa tohumculuk sektörünün şekillendirilmesinde belirleyici olacağını söyleyenESA Genel Sekreteri Garlich v. Essen,bu yapı için yaklaşmakta olan zorlukların altını çizerken, tohumculuk endüstrisinin doğru yolda olduğu kanaatini ifade etti. Essen ayrıca, “Tohum, çevresel açıdan sürdürülebilir ve halen rekabetçi bir tarımla gıda güvenliğinin sağlanması için başlangıç noktası niteliğindedir.Tohumculuk endüstrisi, bu yüzyılın büyük zorluklarıyla mücadeleye katkı ve olumlu etkide bulunma olanakları bakımından çok hafife alınmaktadır. Değiştirmeye çalıştığımız işte budur!- ve AB’nin yasal konulardakigözden geçirmeleri,bize mücadelemiz için odak noktası olmaktadır” dedi.

  Tematik Medya