TÜRKTED TOHUMCULAR ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA TOPLANDI

18 Haziran 2017, 12:28

TÜRKTED TOHUMCULAR ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA TOPLANDI

TÜRKTED Tohumcular Çalıştayı 24 – 25 Ocak 2011 tarihlerinde Antalya Club Hotel Sera’da gerçekleştirildi.

TÜRKTED Tohumcular Çalıştayı 24 – 25 Ocak 2011 tarihlerinde Antalya Club Hotel Sera’da gerçekleştirildi. Ülkemizin Tohumculuk Sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretebilmek ve dünyada tohumculuk alanında meydana gelen değişim, gelişim ve yeni eğilimlerin analiz edilerek sektörümüzün yol haritasını gözden geçirmek amacıyla, Derneğimizin geleneksel Çalıştayı 24 – 25 Ocak 2011 tarihlerinde Antalya Club Hotel Sera’da daha önce duyurulan Gündem çerçevesinde yapıldı.

Çalıştay'ın açılış bölümünde Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) Başkanı Ali Özbuğday yaptığı sunumda; tarımın “yazılım”ının tohum olduğunu belirterek üreticilerin daha az girdi maliyetiyle daha fazla üretim yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Özbuğday, tohumculuk sektörünün gelişim sürecinden bahsederken, tohumluk üreticilerinin artık “al - sat” ve “lisans al - üret - sat” işinden “ıslah et - üret - sat” sürecine hatta “teknoloji üret - ıslah et - lisans sat” sürecine geçmek zorunda olduğunu belirtti.

Türk tohumculuğunun yurt dışında daha saygın hale geldiğini, ancak bu saygıyı yurt içinde göremediklerini belirterek, tohumculuk sektörüne daha çok destek verilmesi gerektiğinin altını çizen TÜRKTED Başkanı Ali Özbuğday, Türk tohumculuk sektörünün teknolojik gelişimi ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması konusunda destek verilmesi gerektiğini bildirdi. Özbuğday ayrıca, "Türk tohumculuk sektörü dünyada belli başlı ülkeler arasına girdi. Gurur verici bir noktaya geldik. Bugün küresel tohumculuk sektörüne baktığımızda ticaret hacmi 2015'ten önce 47 milyar dolara ulaşacak. Dünyada bu sektörde çok büyük ve hızlı bir rekabet yaşanıyor. Tohum üretiminde ülke olarak önemli bir noktaya geldik ama, bunu teknoloji ve Ar-Ge ile bir adım daha öne çıkarmalıyız. Teknolojik üretimi ve Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmalıyız" dedi. Tarım sektöründe her alanda sertifikalı tohum kullanımının mutlaka desteklenmesi, var olan desteklerin artırılması gerektiğini ifade eden Özbuğday, şöyle devam etti; "Şu anda Bakanlık'ın sertifikalı tohum kullanımı konusundaki desteğini takdirle karşılıyoruz. Bazı aksaklıklar da yok değil. Tohumculuk üretimi daha da desteklenmeli. Pek çok tohum türünde üretim teşviki halihazırda yok. Diğer taraftan, mevcut teknolojiyi geliştirmeye mecburuz. Batı ülkelerinde firmalar cirolarının bir bölümünü Ar-Ge ve teknolojik yatırım için ayırıyor. Ancak bizim firmalarımızda cirolar çok düşük, bu nedenle yerli firmalarımızın önemli bir bölümü Ar-Ge'ye gerekli payı ne yazık ki ayıramıyor. Devletin bu konuda gerekli tedbirleri alması gerektiğine inanıyoruz. Firmalar bir yatırıyorsa, Devlet 4 veriyorum diyebilmeli. Bu bağlamda, yatırım ortaklıkları ve proje ortaklıklarını mutlaka geliştirmeliyiz. Türk tohumculuk sektörü teknolojik iş birliği arayışında olmalı."

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı temsilen Çalıştayımızı onurlandıran Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanı Ali Metin Kaycıoğlu da konuşmasında, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Tohumculuk Kanunu'nda değişikliklerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini, bu konuda hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Kaycıoğlu, TÜRKTED'in de bu konuda önerilerini beklediklerini kaydetti. Tohumculuk sektörünün basında olumsuz şekilde yer aldığını anlatan Kaycıoğlu, sektörün kendini basına ve kamuoyuna tanıtması gerektiğini bildirdi. Basındaki yayınların sektörün moralini bozduğunu vurgulayan Kaycıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; "Tohumculuk sektörü basınla buluşmalı. Basını tohumculuk konusunda bilgilendirmeliyiz. Halkımızın tohumcuların ne yaptığını bilmesi lazım. Türkiye artık tohumculukta dünyada çekim merkezi oluyor. Tohumculuk sektörü elbette desteklenmeli. Bakanlık olarak bu sektörü zaten destekliyoruz. Destek çeşitleri artırılabilir. Tohumculuk sektörünü destekleyeceğiz. Sektörle ilgili KDV oranlarının düşürülmesi konusunda da çalışmalar var. Maliye Bakanlığı ile bu konuda görüşmeler sürüyor."

Açılış konuşmaların ardından, tarım ve tohumculuk sektörüne uzun yıllar verdiği desteklerinden dolayı TÜRKTED’in bir önceki Genel Sekreteri Ayhan Elçi'ye Başkan Ali Özbuğday ile Hazera Tohumculuk Şirketi tarafından ayrı ayrı plaket verildi.

Çalıştay'ın birinci günü sabah oturumu, TÜRKTED Genel Sekreteri Dr. Müfit Engiz’in “Tohumculuk Endüstrisinde Küresel Gelişmeler – Hindistan Örneği” konulu sunusunun ardından TÜRKTED’i temsilen ISF (Uluslararası Tohumculuk Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi olan Hamdi Çiftçiler tarafından “ISF’teki Gelişmeler” başlıklı sunu ile TÜRKTED Yönetim Kurulu Üyesi Argun Şahin’in “Ar-Ge; Önemli mi? Neden?” konulu sunumuyla tamamlanmıştır.

Birinci günün öğlen sonrası bölümünde ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) yetkilileri Doç. Dr. Selma Onarıcı ve Dr. Semra Hasançebi ile TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’ndan Bilimsel Programlar Başuzmanı Dr. Naci Sağlam biyoteknoloji konularında eğitim, araştırma konuları ile proje bazlı yapılabilecek iş birliği imkânları bağlamında önemli bilgileri katılımcılara aktarmışlardır. Birinci günün son oturumunda Biyoteknoloji Çalışma Grubu raporu değerlendirilmiştir.

Çalıştayın ikinci gününde, TÜRKTED üyelerinden oluşturulan Hububat ve Yemeklik Dane Baklagiller, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri ve Sebze tohumluk çalışma grupları ayrı salonlarda toplanarak “2010 Pazar Değerlendirmesi – 2011 Pazar Projeksiyonu”, “Ar – Ge ve Eğitim İhtiyaçları” ile “Mevzuat ve Politika Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ana başlıkları altında çalışma raporlarını hazırlamışlar Çalıştay katılımcılarına sunmuşlardır. Çalıştay Sonuç Raporu tamamlanarak önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır.

  Tematik Medya