TÜRKTED’İN DE KURUCU ORTAK OLDUĞU HARRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARKI YÖNETİM KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

18 Haziran 2017, 12:28

TÜRKTED’İN DE KURUCU ORTAK OLDUĞU HARRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARKI YÖNETİM KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

TÜRKTED’in de kurucu ortak olduğu Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan "ŞANLIURFA TEKNOLOJİ BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş." ortakları 27 Ekim 2011 tarihinde Osman Bey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesinde ilk toplantısını yaparak anlaşma imzaladı.


. Temel amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması olan Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ana faaliyetleri ise teknolojik bilgi üretilmesi; üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi; ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi; verimliliğin arttırılması; üretim maliyetlerinin düşürülmesi; teknolojik bilginin ticarileştirilmesi; teknoloji yoğun üretim ve girişimciliğin desteklenmesi; küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması; bilim ve teknoloji yüksek kurulunun kararlarını da dikkate alarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanaklarının yaratılması; araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratılması; teknoloji transferine yardımcı olunması ve yüksek / ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması için gerekli teknolojik alt yapının sağlanması olarak özetlenebilirSıralanan bu faaliyetler temelinde tohumculuk ve bitki ıslahında çalışan özel sektör kuruluşları da ortak olmak suretiyle çalışmalarını teknoparkta sürdürmeleri halinde mevzuat çerçevesinde sağlanacak birtakım mali avantajların yanı sıra diğer birçok imkândan yararlanabileceklerdir.

.Bakanlar Kurulu'nun 29 Nisan 2010 tarihli oturumunda 2010-309 karar sayısı ile Harran Üniversitesi GAP Teknoparkı resmen kurulmuştu. Bu bağlamda yapılan ilk toplantıya kurucu ortaklardan Harran Üniversitesi Rektörlüğü adına Rektör Prof.Dr İbrahim Halil Mutlu, Ticaret ve Sanayi odası adına Başkan Sabri Ertekin, Progen Tarım A.Ş adına Ali Özbuğday, TÜRKTED adına Yönetim Kurulu Üyesi İ.Hamit Esin, Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, Şirket Müdürü Hasan Aydoğdu, Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet İriadamkatıldılar Konu ile alakalı bir açıklamada bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr İbrahim Halil Mutlu "Bölgede kurulacak tarım ağırlıklı teknopark; sulu tarım ile birlikte ortaya çıkan köklü sorunların üstesinden gelmek, tarımsal ürünleri bölgede sanayi ürünlerine dönüştürmek, Biyoteknoloji-sulama teknolojisi-yenilenebilir enerji gibi konularda tarımsal teknolojiyi ön plana çıkarmak, yeni teknolojiler üretmek, yaptıkları çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde ilgililere aktarmak açısından son derece etkili olacaktır" dedi.

  Tematik Medya