TARIM SEKTÖRÜNE AR-GE DESTEĞİ

18 Haziran 2017, 12:28

TARIM SEKTÖRÜNE AR-GE DESTEĞİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme (ar-ge) projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bakanlık’ın, "Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Bakanlık ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek ar-ge projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca desteklenecek olan tarımsal Ar-Ge projelerini, oluşturulacak Kurul belirleyecek (Tebliğin tamamı için tıklayın).

  Tematik Medya