TARIMSAL FİNANS ZİRVESİ

14 Kasım 2017, 20:48

TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi düzenlenmiştir. Kongrenin amacı ilgili tüm paydaşların katılımı ile tarımsal finans sisteminin ve sektörünün sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri ile yeni model yaklaşımlarını tartışmak üzere bir platform oluşturmaktır. 

Zirvede konular üç ayrı Çalışma Grubunda ele alınmıştır. 

İlk Çalışma Grubu Derneğimizi temsilen toplantıya katılan Genel Sekreter Dr. Kenan YALVAÇ’ın da yer aldığı Tarımsal Finansman Sistemi Çalışma Grubudur. Grupta ana başlıklar halinde; Tarımsal Finansmana Yönelik Kurumsal Çalışmalar ve İşbirliği Modelleri, Tarımsal Finansman Piyasası ve Gelişmeler, Tarımsal Finansmanın Geleceğine İlişkin Çeşitli Konu Alanları ve Yönelimler,(Kredi Konuları ve Alanları, Teminatlar ve çeşitlendirilmesi, Taşınır Taşınmaz Rehini, İpotek koyma oranları vb.), (Tarımın Finansmanına Yönelik Model Önerileri (Sözleşmeli üretim, Lisanslı Depoculuk, Pazarlama ve Dış Ticaret Boyutu, Eximbank kredileri,(Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Enerji, Yeşil Ekonomi, Geleneksel (Üretim Modelinin Finansmanı, Akıllı Tarım Sistemleri, Güvenilir Gıdayı Temin İçin Finansman, vb.,(Alternatif Finansman Teknikleri (Finansal Kiralama (Leasing), Faktöring, Forfaiting uygulamaları) ve Tarım Sektörünün Finansmanına Yönlendirilmesi konuları görüşülmüştür. Çalışmalar sırasında Derneğimizin talepleri de dile getirilerek kayda geçirilmiş ve zirve çıktıları arasında taleplerimize yer verilmiştir. Taleplerimiz özetle;
 

  • Sübvansiyonlu kredilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri yanında diğer bankalar tarafından da sektörümüze kullandırılması,
  • Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu kredi kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden mevduatlarının çok büyük bir kısmını Bankalarına yatırmaları talebinin ortadan kaldırılmasıdır.

İkinci Çalışma Grubu Tarımsal Finansman Kaynakları ve Geliştirilmesi Çalışma Gurubudur. Bu gurupta, Tarım İşletmelerinin Finansmana Erişimi, Tarım İşletmelerinin Kredi Bilgi Kaynakları ve Geliştirilmesi, Tarımsal Finansman Pazarlaması, Tarımın Finansmanında Kamu Bankacılığı Uygulamaları, Tarımın Finansmanında Özel Bankacılık ve Uygulamaları, Kamu, Özel ve Üretici Örgütleri -Tarımsal Finansman Modelleri ve Tarımın Finansmanında Katılım Bankacılığı ve Uygulamaları konuları görüşülmüştür. Sektörümüzün talebi olan Sübvansiyonlu kredilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri yanında diğer bankalar tarafından da sektörümüze kullandırılması hususu bu gurubun da çıktıları arasında yer almıştır. 
 

Üçüncü Çalışma Gurubu Tarımsal Finansman ve Sigorta Çalışma Gurubudur. Bu gurupta; kurumsal Çerçevede Tarım Sigortaları (TARSİM ve Diğer Özel Tarım Sigortaları), Tarımsal Riskler ve Önleme Yolları, Tarımsal Risk Konusunda Bilgi Kaynakları, Tarımsal Sigorta Uygulamaları, Tarımsal Finansman-sigorta ilişkileri, Kredi Garanti Fonu gibi konular görüşülmüştür.

Zirvede ortaya çıkan ortak problemlerin başında tarımda ölçek sorunu, üreticilerin örgütlenme sorunu, tarıma yapılacak desteklerde kredi ile sosyal destek arasındaki farkın daha iyi tanımlanması, küçük çiftçilerin krediye ulaşma imkânları gibi konular gelmektedir. Örneğin sübvansiyonlu kredi kullanımında ortalama kredi miktarının (Ziraat Bankası dahil) 60 bin TL civarında olduğu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin üyelerinin kullandığı ortalama sübvansiyonlu kredinin ise 16 bin TL olarak gerçekleştiği belirtilmiştir.  Her iki kurumun kullandırdığı tarımsal kredi toplamı 54 milyar TL civarındadır.