III ULUSLARARASI BİTKİ ISLAHI KONGRESİ

16 Kasım 2017, 10:02

III. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi, 15-19 Ekim 2017 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılmıştır. Kongreye 14 farklı ülkeden yaklaşık 150’nin üzerinde Araştırıcı, Akademisyen, Bilim Adamı, Tohum Üreticisi Kuruluşların temsilcileri katılım sağlamıştır.

Kongreye TÜRKTED’ i temsilen genel Sekreter Dr. Kenan YALVAÇ katılmıştır. Genel Sekreterimiz iki gün boyunca yapılan birçok oturumda moderatörlük yapmış, bu esnada tohumculuk sektörü ve TÜRKTED’ in görüşlerini katılımcılara iletme imkanı bulmuştur.

Yapılan sunumlarda ve konuşmalarda AR-GE nin önemine vurgu yapılmıştır. Özellikle gıda güvenliğinin temininde bitki ıslahı ve geliştirilen genetik potansiyeli yüksek çeşitlerin önemi vurgulanmıştır. Türk Bitki ıslahçılarının da gücünü tüm dünya ülkeleri ıslahçıları ile birleştirerek, teknoloji geliştirmek ve dünyadaki açlığı ortadan kaldırmak için çalışması gerektiği ifade edilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali DEVECİ bu kongrenin Kıbrıs’ta düzenlendiği için teşekkürlerini belirtirken, Kıbrıs için en büyük problemin kuraklık olduğunu bu konuda anavatan Türkiye birlikte çalıştıklarını ifade etmiştir.

Bitki Islahı Kongreleri akademik çevrelerin araştırmacılar ve tohumculuk sektörü ile buluştuğu, karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinin sağlandığı bilimsel ortamlardır. Kongrede yerli ve yabancı birçok bilim insanı sunum yapmıştır. Yapılan tartışmalarda tohumculuk sektöründe ıslahçı ihtiyacı, ülkelerin ıslah programlarının karşılaştığı problemler ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Kongre sonunda düzenleme süresinin 2 yıldan üç yılda bire çıkartılması hususu gündeme getirilmiştir

. Dr. Kenan YALVAÇ ,  Genel Sekreter