“TOHUMCULAR ÇALIŞTAYI” 30 KASIM’DA ANTALYA’DA YAPILACAK…

18 Haziran 2017, 12:28

“Thumcular Çalıştayı”
30 Kasım’da Antalya’da yapılacak…


TÜRKTED olarak tohumculuk sektöründeki ülkesel ve uluslararası düzeydeki değişim ve gelişmeleri değerlendirmek ve bu bağlamda uygulanmak üzere yeni kararlar almak amacıyla 30 Kasım – 01 Aralık 2010 tarihlerinde Antalya’da “TÜRKTED Tohumcular Çalıştayı” düzenlenecektir.


Derneğimiz üyelerinin yanı sıra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) yetkililerinin de katılacağı Çalıştay’ın birinci gününde, tohumculukta ülkemizin Ar-Ge potansiyeli, yerelden küresele ülkemizin tohumluk pazar potansiyeli, TÜRKTED’in stratejik hedefleri ve eylem planı çerçevesinde gelinen nokta, tohumculuk alanında fikri mülkiyetin ülkemizdeki durumu ve MAM GMBE ile Derneğimiz arasında yapılacak iş birliği kapsamında eğitim, Ar-Ge kaynaklarının kullanılması gibi konularda uygulanabilecek projeler tartışılacaktır. Çalıştay’ın ikinci gününde ise “Pazarlama ve Organizasyon”, “Ar-Ge ve Eğitim” ile “Mevzuat ve Politika Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ana başlıkları altında olmak üzere Hububat, Yemeklik Dane Baklagiller ve Çayır-Mera, Endüstri Bitkileri, Sebze ve Biyoteknoloji çalışma grupları tarafından gerçekleştirilecek oturumların sonucunda oluşturulacak raporlar tüm katılımcılarla paylaşılacak ve önceliklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır.
  Tematik Medya