Tohumcularımızın dünyaya açılır penceresi

demektir.

Tarihçe


Türkiye’de 1980 li yılların başında gerçekleştirilen reformlar, ekonominin diğer sektörlerinin yanısıra, tarımı ve özellikle de tohumculuk alt sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Genelde ekonominin serbestleştirilmesi özelde ise tohumculuk düzenlemeleri ve tohumluk dış ticareti bağlamındaki bazı kısıtlamaların kaldırılması sonucunda, özel sektör yatırımlarının önünü açılmış, yerli veya yabancı pek çok tohumluk firması, doğrudan doğruya ya da ortaklıklar yoluyla, piyasaya girmiştir.

 

1984 yılına kadar kamu ağırlıklı bir tohumluk üretim, tedarik ve pazarlama sisteminin söz konusu olduğu ülkemizde, kısa süre içerisinde, özel tohumculuk şirketlerinin sayısı önemli ölçüde artış göstermiştir. Tohumculuk sektöründeki bu yapısal değişiklik, özel sektörün de ağırlıklı olarak yer aldığı, yeni tohumculuk endüstrisini temsil etmek üzere mesleki bir örgütün kuruluşunu beraberinde getirmiştir. 1985 yılında, özel tohumculuk şirketlerinin sahipleri veya yöneticileri konumunda olan dokuz öncü üyenin girişimi sonucunda, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği İstanbul’da kurularak çalışmalarına başlamıştır. Dernek Temmuz 1991’den itibaren faaliyetlerini Ankara’da sürdürmektedir.

 

Zaman içerisinde, özel tohumculuk şirketlerinin sayı ve ürün çeşitliliği bakımından artış göstermesi sonucunda Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği de büyümüş ve güçlenmiştir. Halihazırda Derneğin 44 üyesi bulunmakta olup üye sayımız artmaktadır. Üyelerimizin toplam cirosu Türkiye’deki tohumluk üretim ve tedarikinin yaklaşık % 75-80’ini temsil etmektedir.

 

TÜRKTED , Türkiye tohumculuk işkolunun yurt dışı mesleki organizasyonlar nezdindeki en etkili temsilcisi konumundadır. Bu bağlamda TÜRKTED Uluslararası Tohumculuk Federasyonu ISF ve Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) gibi uluslararası kuruluşlara üyedir. TÜRKTED bünyesinde,Yönetim Kurulu ve derneğin diğer seçilmiş organlarına yardımcı olmak üzere, Genel Sekreterimiz görev yapmaktadır. Derneğin merkezi Ankara’dadır.