Tarım ve gıda sektörünün paydaşlarıyla verimli işbirliği

demektir.

Amaç


Türkiye yüksek bir tarımsal potansiyele ve önemli bir üretim gücüne sahiptir. Bitkisel tarım son derece çeşitli olup tarla ve sebze bitkileri yetiştirilmesi yaygındır. Teknolojik bakımdan sürekli olarak kendini geliştiren ve yenileyen bir konumda olan ülke tarımı için, yeni ve üstün bitki çeşitlerine ait, kaliteli tohumlukların kullanılması son derece önem arzeder. Bitkisel tarımın en öncelikli girdisi olan tohumluk tüm gıda, yem ve enerji amaçlı üretimlerin başlangıç noktasıdır. Türkiye Tohumculuk endüstrisi, üzerinde çalıştığı bitki grupları, çeşitler ve tohumluk tipleri ve tedarik stratejileri açısından değişiklik gösterir.  Kısa sürede önemli gelişmeler kaydetmiş olan bu endüstri –dünya tohumculuk endüstrisi ile bütünleşik olarak- istikrarlı ve dinamik bir şekilde performansını geliştirmeye devam etmektedir.

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneğinin amaçları:

 • “Birlikten Kuvvet Doğar” düsturu ile hareket ederek, güçlü ve etkili bir ses halinde, Türkiye tohumculuk endüstrisinin hak ve menfaatlerini savunmak,
 • Üye şirketler arasında  profesyonel ve etik kurallara dayalı, dostça ilişkilerin geliştirilmesi için çaba göstermek,
 • Tohumculuk endüstrisinin ilerlemesi ve uluslararası standartlara erişmesini sağlama yolunda; bilime dayalı, adil,  dengeli ve rekabeti özendiren bir yasal ve düzenleyici çerçevenin tesis edilmesi için yetkililer ve tüm ilgililer ile işbirliği yapmak,
 • Çiftçiler, sanayiciler ve bitkisel ürün kullanıcılarına sürekli olarak alternatif çeşitler ve  kaliteli tohumluklar sunma hususunda üye şirketleri teşvik etmek, 
 • Üye şirketlerin ortak çıkarlarını temsil etmek ve sözcülüğünü yapmak,
 • Ulusal ve küresel ölçekte tohumculuk sektöründe ortaya çıkan kurumsal, yasal, idari, ticari, mevzuata ilişkin, düzenlemesel, etik, çevresel, teknolojik ve tüketici hassasiyeti odaklı tüm konulardaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve üyeleri bilgilendirmek,
 • Tohumculuk endüstrisi ile ilgili veri ve istatistikler toplamak,
 • Tohumculuk endüstrisinin sorunlarına sahip çıkmak, kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunmak,
 • Tohumculuk endüstrisi ve ilgili tarımsal konularda enformasyon toplamak, gerekli ve güncel bilgileri sürekli bir biçimde üye şirketlere sunmak, duyurmak,
 • Uluslararası tohumculuk kuruluşlarına üye olmak, faaliyetlerine katılmak, bunlar ile temas ve ilişkileri sürdürmek,
 • Sertifikalı ve kaliteli tohumlukların üretim, ticaret ve kullanımını özendirmek,
 • Bitki Islahçı Haklarını savunmak ve korunmasına yardımcı olmak,
 • Yeni bitki çeşitleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve/veya transferini teşvik etmek,