May Tohumun Müracaatı Hakkında

18 Aralık 2017, 23:00

Üyemiz MAY Tohum AŞ tarafından Derneğimize yapılan bir müracaatla tatlı mısır türünün de sertifikalı tohumluklarının üretilmesi amacıyla "Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamına alınması talep edilmiştir.

Talep Derneğimizce Bakanlığımıza iletilmiş ve yakından takip edilmiştir. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde Derneğimize gönderilen cevabi yazıda bahse konu yönetmelikte herhangi bir türün belirtilmediği, "izolasyon mesafesi gerektiren türler"in yönetmelik kapsamına girdiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla dilekçemizde belirtilen türün de yönetmelik kapsamına girdiği belirtilmiştir.

Yazıda son olarak her türlü müracaatları değerlendirmek, alanları belirlemek, anlaşmazlık ve şikayetleri incelemek karara bağlamak görev ve yetkisinin İl Tohumluk Komisyonunda olduğu ifade edilmiştir.