TÜRKTED 23ncü Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2019 Tarihinde Toplandı

08 Mart 2019, 23:12

TÜRKTED YÖNETİM KURULU GÜVEN TAZELEDİ

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği TÜRKTED 23ncü Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2019 Salı Günü Ankara’da Toplandı.

Toplantıya TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nı temsilen Bitkisel Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Suat YILMAZ, Daire Başkan Vekili Sayın Sezgin KARADENİZ, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Bayram MAVİŞ, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Enstitüsü Müdürü Sayın Ali Erden, UTEM Müdürü Sayın Selman EREN ve Bakanlık mensupları katılmışlardır.

Dernek üyelerimizin 30 temsilcisi de Genel Kurulumuza katılmışlar ve oylarını kullanmışlardır.

Başkanlık divanının seçiminden sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı takiben açılış konuşmalarına geçilmiştir.  

İlk açılış konuşması TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeağaç tarafından yapılmıştır. Dr. Kömeağaç konuşmasında görev süreleri boyunca derneğin bağlı olduğu etik kurallar ve belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve sekörü ilgilendiren birçok çalışmaya katkıda bulunduklarını belirtmiştir. TÜRKTED’in çalışmalarında Bakanlıkla beraber karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edildiğini ifade eden Kömeağaç, Bakanlığın tohumculuk konusunda destekleyici bir yaklaşım gösterdiğini ifade etmiştir.  

TÜRKTED Yönetim Kurulu olarak geçen görev süresi boyunca TURKTED’i ulusal ve uluslararası platformarda başarı ile temsil ettiklerini belirten Kömeağaç, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100ncü yılında, 2023 ‘te, Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) Dünya Tohumculuk Kongresi’nin İstanbul’da TÜRKTED ve TSÜAB işbirliği içerisinde düzenleneceğinin de müjdesini vermiş, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etmiştir.  

İkinci konuşma, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Suat YILMAZ tarafından yapılmıştır.

BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Sayın Suat Yılmaz konuşmasında ülkemizde 23.2 milyon hektar işlenen tarım arazisi bulunduğunu, 82 milyon yurtdaşımız, 3.5 milyon misafirimiz ve 35 milyonun üzerinde turistin gıda güvenliğini sağladığımızı ifade etmiştir. Sayın YILMAZ’ın konuşmasında dile getirdiği hususlar başlıklar halinde özetle aşağıdaki gibidir.

İyi bir tohum, iyi bir tohum yatağı eşittir iyi bir hasıla demektir. Tohumcular ülkemizin beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni yönetim olarak TÜRKTED’i kurup bu günlere getirenleri takdir ediyoruz. Ülkemizde üretilen 1 milyon 80 bin ton sertifikalı tohumu çok önemsiyoruz. Kurumsal nitelikte tohumculuk yapan firmalarla çalışmak çok önemlidir. Sektörün temsilcileri ile kamu ve özel devamlı görüş alışverişindeyiz. Sahadan gelenler olarak sahanın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bakanlık olarak sizin sorunlarınızı çözmek için buradayız. Toprağa girecek tohumun tüm özelliklerini vatandaş ve çiftçimiz bilecek. Merdiven altında üretim yapan tohum firmaları ile mücadele edeceğiz.

Sayın Genel Müdür Yardımcısı’da Derneğimize ve Tohumculuk Sektörüne yaptıkları katkılardan dolayı günün anlamına ve önemine binaen TÜRKTED adına bir hediye takdim edilmiştir.

Genel Kurulun devamında TÜRKTED tarafından hazırlanan “ Ürün Bazlı Tohumculuk Sektörü Raporu” Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Mete KÖMEAĞAÇ tarafından katılımcılara sunulmuştur. Sayın KÖMEAĞAÇ’ın dile getirdiği hususlar özetle aşağıdaki gibidir:

Sektör olarak geldiğimiz bugünkü noktada tohumculuk teknolojisini geliştirip teknoloji satmamız gerekir. Tohumculuk destekleri çok önemli. AR-GE alanında TUBİTAK ve TAGEM önemli katkı sağlıyor. Ancak uyguladıkları metotlarının değişmesi gerekiyor. Tohumculuk projeleri, sanayi projeleri gibi değildir. 18 ayda tamamlanamaz. TAGEM’in çok daha fazla sayıda ıslah projesi desteklemesi gerekir.

5553 sayılı kanunla ilgili olarak kapatma cezası en önemli gündemimizdir. Kapatma cezası çok ağır. Ceza ve tazminatlar bölümü uyumsuz.

TAGEM projelerinde masraf kalemlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. En önemli maliyet işçilik ancak TAGEM projelerinde işçilik yer almıyor.

Gen Editing gibi son teknolojik gelişmelerle ilgili hem mevzuat hem de teknik olarak gerekli hazırlıkların yapılması lazımdır.

Döner sermaye ücretleri oldukça fazladır. Sertifika ücretlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi gerekemektedir.

Kayıt dışı , seretifikasız tohum satışlarının denetlenmesi gerekiyor. Bayilerdeki problemlerin çözülmesine yönelik önlemler alınmalıdır.

İl müdürlüklerin tohum dağıtması çok yanlış bir uygulamadır. Büyükşehir belediyeleri de tohum üretip dağıtmaya başladı. Tohumculuk sektörü zarar görüyor.

Tohumculuk danışma kurulunun tekrar kurulması gerekiyor.

Sertifikalı tohumluk desteği hububatta çok yararlı oldu. Kapsamı genişletilerek sürdürülmelidir. Sertifikalı sözleşmeli tohumluk yetiştiriciliğinin geliştirilmesi gerekir. Ayçiçek ve mısırda da  sözleşmeli üretim desteği verilmelidir.

Tohum bir tarımsal sanayi ürünüdür herkesin de bunu böyle kabul etmesi gerekir.

Genel Kurulun bu bölümünde TOHUM Dergimizin bu güne kadar yayımlanan sayılarına en fazla reklam veren 3 üyemize; Monsanto, Syngenta ve AG Tohum;  plaket verildi.

Gündem  görüşülüp oylanarak kabul edildi. 

Daha sonra Genel Sekreter Dr. Kenan YALVAÇ ve Sayman Üye Dr. Ahmet ENGİN tarafından Faaliyet Raporu ve Mali Durum Raporu katılımcılara arz edildi.

2017 ve 2018 yıllarına ait denetleme kurulu raporları Denetleme Kurulu Üyemiz Sayın Davut GÖKTAŞ tarafından takdim edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Tahmini bütçe ve yeni aidatların belirlenmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Yıllık aidat her üyemiz için 4.500TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Bu sunumlardan sonra Genel Kurulda talep eden üyelerimiz söz alarak talep ettikleri hususları dile getirdiler. Bu konuda Ziraat Bankası’nın Tohumluk Üretimi konusunda yapyığı uygulamalarda bazı kolaylıklar getirmesi talep edilmiştir.  Ayrıca dile getirilen hususlar:

AR-GE konusundaki desteklerde patentle ilgili bazı ilave destekler bulunuyor. Tescl belgesi alınıyor. Fikri mülkiyet hakları çerçevesinde elimizdeki patentler yeterli olmuyor. Yeni çeşitlerin de sanayi ürünleri gibi bazı teşviklerden yararlanabilmesi için patentle ilgili mevzuata patent, belge, tescil kelimesinin eklenmesi gerekiyor.

TTSM Müdürü Ali ERDEN söz alarak tescil ile ilgili dile getirilen hususlara açıklık getirmiştir. Özellikle tescil için belirlenen ücretlerin yüksek olmadığını yapılan işin karşılığının olduğunu ifade etti.

Ayrıca katılımcılar sebze tohumu üreticilerine en ufak bir destek bulunmadığını, ve sebze tohumu üretimi olmazsa ürün ihracatının konusu olamayacağını ifade ettiler.  Üretim maliyetlerinin çok artmasından dolayı Türkiye yerine Çin’de, Meksika’da sebze tohumluğu üretilmeye başlandığını belirttiler.  

Yapılan seçimler sonucunda;

Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri için;

Sayın Dr. Mete Kömeağaç

Sayın Burak Gönen

Sayın Mete Murat Şölen

Sayın Dr.  Ahmet Engin

Sayın Figen Atabek,

Sayın Tutku Güzelordu Özkaya,

Sayın İsmail Yılmaz seçilmişlerdir.

Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine;

Sayın Ali Özbuğday,

Sayın Yusuf Yormazoğlu,

Sayın Mustafa Yekta Atalay seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;

Sayın Aykut Özbuğday,

Sayın Hamit Esin,

Sayın Bora Sürmeli,

Sayın Gözde Şener Erçevik,

Sayın Ömer İnce,

Sayın Nuri Seyhun Kalefetoğlu,

Sayın İsmail Şentürk seçilmişlerdir.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine;

Sayın Davut Göktaş

Sayın Altay Batur

Sayın Erkan Bal seçilmişlerdir.

Yeni Yönetim Kurulu aynı gün toplanarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Mete KÖMEAĞAÇ’ı, Başkan Yardımcılıklarına Burak GÖNEN ve Mete Murat Şölen’i, Sayman üyeliğe ise Dr. Ahmet ENGİN’i seçmiştir.

İktisadi İşletme Yönetimine ise Dr. Mete KÖMEAĞAÇ, Dr. AHmet ENGİN ve İsmail YILMAZ’I seçmiştir.

RESİMLERİ GÖRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYINIZ...
https://photos.app.goo.gl/jr59VQp4g2jzCcXr9