01 Ağustos 2023, 16:02

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 2018 Yılından beri kurumsal hale getirdiği “TÜRKTED Üye Buluşmaları” çerçevesinde Genel Kurulumuzda seçilen Yönetim Kurulu Başkanımız ve bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2, 3 ve 4 Mayıs 2023 tarihlerinde Antalya ilinde, 12 ve 13 Temmuz günlerinde ise Hatay ve Adana illerinde mukim üyelerimizi ziyaret etmişlerdir. 

Ziyaret ve görüşmenin temel amacı Yönetim Kurulumuzun çalışma prensipleri arasında yer alan ve çok önem verdiğimiz “üyelerimizi dinleme, görüşlerini ve katkılarını alma ve problemlerini doğrudan kendilerinden öğrenme” prensibi çerçevesinde üyelerimiz ile otellerde klasik toplantı yapmak yerine üyelerimizi bizzat işyerlerinde, seralarında, laboratuvarlarında ve tarlalarında ziyaret etmektir.

Ziyaretlerimize Yönetim Kurulu Başkanımız Burak Gönen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız İ Hamit Esin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mete Murat Şölen, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Küheylan, Sayman Üyemiz Bekir Artam Atalay ve Genel Sekreterimiz Dr. Kenan Yalvaç katılmışlardır.

Antalya ziyaretlerimiz 2 Mayıs 2023 Salı Günü başlamış olup ilk günümüzde Değerli Üyelerimiz İstanbul Tarım ve Semillas Fito ile sektörümüzde faaliyet gösteren paydaşlarımızdan Gautier Tohumculuk ve Titiz Agro Group ziyaret edilmiştir. Ziyaretimizi ikinci günü olan 3 Mayıs Çarşamba günü Değerli Üyelerimiz Multi Tohum, Yüksel Tohum ziyaretleri yanında Antalya İl Tarım Müdürümüz, Antalya Ticaret Borsası Başkanımız ve paydaşımız İnvictus Tohum ziyaret edilmiştir. Ziyaretimizin son gününde ise Değerli Üyelerimiz Rijk Zwaan, Nunhems, Hmclause ziyaretleri yanında sektör paydaşımız Axia Tohum da ziyaret edilmiştir. Programımızda olmasına rağmen Değerli üyemiz Rito Tohumculuk ziyareti son dakika mücbir sebepten dolayı ertelenmiş olup en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

İkinci ziyaret programımız 12 Temmuz tarihinde Hatay'da değerli üyemiz Progem Tohum ziyareti ile başlamıştır. Bu ziyaret vesilesi ile deprem felaketinin üzücü sonuçlarını bizzat müşahede etme imkanı olmuş, Progen tohum yönetici ve çalışanlarının deprem sırası ve sonrasında gösterdikleri azim ve kararlılık Derneğimiz tarafından takdir edilmiştir. Aynı gün Adana'da mukim değerli üyemiz Corteva Pioneer ziyaret edilmiş ve güncel konular detaylı bir şekilde görüşülmüştür. Ziyaretimizin ikinci gününde Değerli Üyelerimiz Yaltır Tarım, Agrova ve Çağdaş Tohum ile Adana İl Tarım Müdürümüz ziyaret edilmiştir. 

Çok yararlı sonuçların elde edildiği bu ziyaret programları sırasında öne çıkan bazı hususları siz değerli üyelerimize sunmak istiyoruz.

Öncelikle üyelerimizin gerek tesis, laboratuvar, sera vb. fiziki yatırımları gerekse de ARGE ve ıslah programları gurur verici seviyelere ulaşmıştır. Üyelerimizin görev bilinci ile birlikte sektörümüze ve ülkemize yapmayı düşündükleri projeleri bizleri gururlandırmıştır.

Üyelerimiz mevcut çalışmaları yanında ileride gerçekleştirecekleri projelerinin aksamadan yürütülmesi için karşılaştıkları problemleri ve taleplerini Yönetim Kurulumuza iletmiştir. Bu problemlerin her birisi gündemimize alınmış olup çözüm için girişimler başlatılmıştır.

Ziyaretlerimiz sırasında Yönetim Kurulu Başkanımız ve Üyelerimiz önümüzdeki dönemde, derneğimizin politikasını, prensiplerini ve yapacağı çalışmalar hususlarında üyelerimizi bilgilendirmiştir. Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye üyelerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan ve bütün üyelerimizin haklarını eşit bir şekilde savunmaya devam edecektir.

Çalışmalarımızın başarılı olması için prensiplerimizin en önemlilerinden birisi de değerli üyelerimizden gelecek talep ve geri dönüşlere yönetim kurulumuzca değer verilmesi ve çalışmaların temelini oluşturmasıdır.

Ziyaretler sırasında birçok konu gündeme gelmiştir. Örneğin Ülkemizden AB üyesi ülkelere Domates ve Biber tohumluğu ihracatında ToBRFV virüs test yöntemi konusundaki yaşanan problemlerin çözümü için Derneğimizin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Gerçekten de Derneğimiz yaklaşık 2 yıldan fazla bir süredir Bakanlığımız, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğümüz ve ISF in Bitki Sağlığı birimi ile işbirliği halinde tohumluk ihracatında yaşanan problemlerin çözümü için gayretli çalışmalar yürütmüş  olup bu çalışmalar sonucunda Mayıs ayının ilk haftasında hem tohumluk ithalatında hem de ihracatında ToBRFV testleri için ISF Test Yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Uygulamada karşılaşılabilecek problemlerin çözümü için bu çalışmalar projeli olarak yürütülmeye devam edilecektir.

Ziyaretlerimiz sırasında Derneğimiz bünyesinde yeni kurulmuş olan “İllegal Tohumculuk Faaliyetleri ile Mücadele Çalışma Grubu” ile ilgili olarak üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Bu çalışma grubumuz bütün ürün gruplarında üyelerimizin karşılaştığı problemlerin çözümü konusunda proje bazlı olarak teknik yönden üyelerimize yardımcı olacaktır. Yeni çalışma grubumuzun kurulması üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmış ve sektörümüze yararlı işler yapacağı konusunda fikir birliği oluşmuştur. 

Derneğimizin takip ettiği ve bu zaiaterlerde gündeme gelen diğer bir konu bazı Neonicotinoid etken maddeli bitki koruma ürünleri ve Thiram'ın kullanım sürelerinin değerlendirilmesidir. Bu konu da detaylı bir şekilde tartışılmış ve Derneğimizin koordinasyonunda GKGM ve BÜGEM yetkilileri ile bir seri toplantılar düzenlenmiştir. Her iki Genel Müdürlük yetkilileri de detaylı bir şekilde sektörümüzün talepleri konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirilmiştir. Bugünlerde Bakanlıktan kullanım süreleri ile ilgili bir karar beklemekteyiz. Resmi yazı elimize ulaşır ulaşmaz sizleri bilgilendireceğiz. Ayrıca, İhraç amaçlı tohumluklarda bazı bitki koruma ürünlerinin kullanımının kontrol ve denetimi konusunda Derneğimiz bir çalışma yaparak hazırlayacağı taslağı Bakanlığa iletecektir. 

Üye ziyaretlerimiz sırasında görüşülen diğer bir önemli konu özellikle çilekte başta olmak üzere çoğaltım materyali/üretim materyali konularındaki tescil ve sertifikasyon alanlarında yaşanan problemlerin çözümü için Derneğimiz üyelerimiz ile birlikte bir çalışma yapacak olup konuyu Bakanlık nezdinde gündeme getirecektir. 

Ziyaretlerimiz sırasında Derneğimize karşı sergiledikleri misafirperverlik ve nezaketten dolayı bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

TÜRKTED Üye Buluşmalarımız önümüzdeki haftalarda diğer illerde mukim üye ziyaretlerimiz ile devam edecektir. 

Saygılarımızla

TÜRKTED YÖNETİM KURULU 

 

ADANA TARIM İL MÜDÜRÜ Sn. Muhammet TEKİN

  

AGROVA Sn. Mehmet ŞEVİK                                                                                         Axia TOHUM Sn. Michael Van MANNEKES

ANTALYA TİCARET BORSASI Sn. Ali ÇANDIR

ÇAĞDAŞ TOHUMCULUK Sn. Fikret MORAY

CORTEVA PIONEER Sn. Koray DALCI Sn. Mustafa AVCI

GAUTIER TOHUM Sn. Argun ŞAHİN

HMCLAUSE Sn. Fırat EMİNOĞLU Sn.Günfer ERÜST

INVICTUS TOHUM Sn.İsmail ÖZEL

İSTANBUL TARIM Sn. Ali Rıza AKINCI

       

NUNHEMS Sn.Özcan KIRGIL Sn. Önder YILMAZ                                                                                               MULTİ TOHUM Sn. Mehmet ÜLGER  

PROGEN TOHUM Sn. Ali ÖZBUĞDAY

YALTIR TARIM Sn.Mehmet YALTIR Sn.Mithat YALTIR Sn. Mehmet Ali ÜNLÜ

YÜKSEL TOHUM Sn. Mehmet YÜKSEL

    

SEMİLLAS FİTO Sn. Utku ERSOY Sn. Mihriban GİRKİN                                             TİTİZ AGRO GROUP Sn. Savaş TİTİZ

RIJK ZWAAN Sn. Celalettin CAN Sn.Tutku GÜZELORDU ÖZKAYA