TÜRKTED YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. METE KÖMEAĞAÇ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN

13 Aralık 2017, 11:15

 

TÜRKTED YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. METE KÖMEAĞAÇ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN DR. MÜSLÜM BEYAZGÜL'Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

 

Ziyaret sırasında Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mete Kömeağaç Genel Müdürlük görevine atanan Dr. Müslüm BEYAZGÜL'ü tebrik ederek TÜRKTED' in her zaman Bakanlıkla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Ziyarete TÜRKTED Genel Sekreteri Dr. Kenan YALVAÇ da katıldı. Ziyarette ayrıca Sayın Genel Müdür'e TÜRKTED in görüş ve taleplerini içeren bir rapor sunuldu.

Raporda özetle aşağıdaki hususlar yer aldı:

 

Tohumculuk Kanunu’ nda yer alan cezai hükümlerin gözden geçirilmesi ve “faaliyetten men” cezasının yürürlükten kaldırılması,

Mevzuat ve politikaların belirlenmesinde sektör paydaşlarının önerilerine ilgili kamu birimleri tarafından daha fazla değer verilmesi,

Bitki ıslahı, çeşit geliştirme ve tohumluk teknolojisi alanlarındaki Ar-Ge çalışmalarının tohumculuk şirketlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak daha güçlü bir şekilde desteklenmesi, özellikle bazı bitki türlerinde Ar-Ge faaliyetlerinin çok daha hızlı ve yüksek oranda desteklenmesi,

Sektörün ülkesel ve uluslararası pazar potansiyelinin tamamına ulaşması için yerli tohumculuk şirketlerinin güçlenmelerinin sağlanması,

Yerli şirketlerin diğer ülkelerde yaptıkları tohumculuk faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunların çözümünde ülkemiz kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının destek olması,

“Yeni Bitki Islahı Teknikleri” konusunda ülkemizde de teknik ve yasal altyapıların kurulması,

Ürün destekleme primlerinin, fark ödemesi yapılan tüm bitki türlerinde sertifikalı tohum kullanım şartına bağlanması,

Etkin piyasa denetimi ile kayıt dışı / sertifikasız kaçak tohum satışlarının önüne geçilmesi, “Bayilik” ile ilgili mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması,

Sektördeki hukuki sorunların giderilmesi ve davaların adil kararla sonuçlanması amacıyla “İhtisas Mahkemeleri” nin, “bilirkişilik” ve “hakem heyeti” müesseselerinin güçlendirilmesi,

KDV oranlarının bütün tohumluklarda %1’e düşürülmesi,

Ziraat Bankasının sağladığı düşük ya da sıfır faizli krediden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması,

Tohumculukla ilgili verilerin, adil rekabet kuralları gözetilerek sektörün erişimine açılması,

İthalatta uygulanan Gümrük Vergilerinin kaldırılması,

Daha önceki yıllarda sektör için çok yararlı çalışmalar yapan Tohumculuk Danışma Kurulu’ nun BÜGEM bünyesinde tekrar faaliyete geçirilmesi.