TÜBİTAK M A M’DA 2. BİYOTEKNOLOJİ EĞİTİMİ BAŞLADI!

18 Haziran 2017, 12:28

 
TÜBİTAK M A M’DA 2. BİYOTEKNOLOJİ EĞİTİMİ BAŞLADI!

TÜRKTED ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) tarafından ortaklaşa düzenlenen ileri düzeyde ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.
 


“2. Biyoteknoloji Eğitimi” 02 Mayıs 2011 tarihinde Marmara Araştırma Merkezinin Gebze Kampüsünde başlamıştır. Birincisine göre daha kapsamlı planlanan bu eğitimde; Bitki Genomu ve Karşılaştırmalı Genom Analizleri (DNA dizileme), Genetik/Fiziksel Haritalama, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu Teknolojisi ve Uygulama Alanları, Genetik Markörler ve Ziraatte Kullanım Alanları, Proteomik, Kapiller Elektroforez, Temelli Kantitatif Çoklu (Multipleks) Gen Anlatım Analizleri, Primer Dizaynı gibi konuların yanı sıra Genomik DNA İzolasyonu, Genomik DNA’nın restriksiyon enzimle kesimi, DNA Parmakizi (Markör) Uygulamaları, Fragment Analizi, Protein izolasyonu ve DNA Dizi Analizi gibi konularda da uygulamalı eğitim verilecektir.

  Tematik Medya