GDO’LU SOYA İTHALATIMIZ 2011’DE 600 MİLYON DOLARI GEÇTİ!

18 Haziran 2017, 12:28

GDO’LU SOYA İTHALATIMIZ 2011’DE 600 MİLYON DOLARI GEÇTİ!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (GTHB) verilerine göre ülkemizde soya fasulyesi ekiliş alanı 250.000 dekar civarında.


Ortalama verimin iyimser bir tahminle 0,3 ton/da olduğu varsayıldığında yıllık soya üretimimiz 75.000 ton. Oysa Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) rakamlarına göre ülkemiz tarafından son 5 yıldır ithal edilen soya miktarının ortalaması ise yılda 1.250.000 ton (2010’da 1,75 milyon ton). Bu durumda Türkiye’nin soya ihtiyacının sadece % 5 - 6’sı ülke içinden sağlanabiliyor. Diğer taraftan Biyogüvenlik Kurulu, 26 Ocak 2011 tarihli ve 27827 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı Karar ile “Herbisit Tolerans genini ihtiva eden GDO’lu A2704-12, MON40-3-2, MON89788 soya fasulyelerinin ve ürünlerinin” hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verdi. İthalat yaptığımız menşei ülkelerde üretilen soya çeşitlerine bakıldığında da üretimin nerdeyse tamamı genetiği değiştirilmiş çeşitlerden elde ediliyor. 2011 yılında Ekim ayı itibariyle ülkemize 1.140.000 ton GD soya ithal edildi ve bunun için toplam 608 milyon dolar ödendi.

  Tematik Medya