Turkted Bakanlık Ziyareti

09 Kasım 2017, 11:29

TÜRKTED YÖNETİM KURULU, TC GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SAYIN MEHMET HADİ TUNÇ'U ZİYARET ETTİ

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Kömeağaç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanan Sayın Mehmet Hadi Tunç'a 6 Kasım 2017 tarihinde bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Ziyarete Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanı Sn. Mehmet SIĞIRCI da katılmıştır.

Ziyarette Sayın Müsteşara yeni görevinde başarılarının devamını dileyen TÜRKTED heyeti, 31 yılı aşkın bir süredir Türk Tohumculuk Sektörüne hizmet eden TÜRKTED'in Bakanlığımız ile devamlı yakın bir işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, sektörün karşılaştığı problemlerin çözümünde Bakanlığın yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerini ifade etmişlerdir.

Sayın Müsteşar, Tohumculuk Sektörünün Bakanlığın en çok önem verdiği sektörler içinde ön sıralarda olduğunu, sektörün hızla geliştiğini, gelişme ve büyüme trendinin devam etmesi, sertifikalı tohumluk üretim ve ihracatının artması için Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtmiştir.

Görüşme sırasında ayrıca TÜRKTED' in aşağıda listelenen talepleri dile getirilmiştir.

 • Tohumculuk Kanunu’nda yer alan cezaî hükümlerin gözden geçirilmesi ve “faaliyetten men” cezasının yürürlükten kaldırılması,

 • Mevzuat ve politikaların belirlenmesinde sektör paydaşlarının önerilerine ilgili kamu birimleri tarafından daha fazla değer verilmesi,

 • Bitki ıslahı, çeşit geliştirme ve tohumluk teknolojisi alanlarındaki Ar-Ge çalışmalarının tohumculuk şirketlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak daha güçlü bir şekilde desteklenmesi, özellikle bazı bitki türlerinde Ar-Ge faaliyetlerinin çok daha hızlı ve yüksek oranda desteklenmesi,

 • Sektörün ülkesel ve uluslararası pazar potansiyelinin tamamına ulaşması için yerli tohumculuk şirketlerinin güçlenmelerinin sağlanması,

 • Yerli şirketlerin diğer ülkelerde yaptıkları tohumculuk faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunların çözümünde ülkemiz kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının destek olması,

 • “Yeni Bitki Islahı Teknikleri” konusunda ülkemizde de teknik ve yasal altyapıların kurulması,

 • Ürün destekleme primlerinin, fark ödemesi yapılan tüm bitki türlerinde sertifikalı tohum kullanım şartına bağlanması,

 • Etkin piyasa denetimi ile kayıt dışı / sertifikasız kaçak tohum satışlarının önüne geçilmesi, “Bayilik” ile ilgili mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması,

 • Sektördeki hukukî sorunların giderilmesi ve davaların adil kararla sonuçlanması amacıyla “İhtisas Mahkemeleri”nin, “bilirkişilik” ve “hakem heyeti” müesseselerinin güçlendirilmesi,

 • KDV oranlarının bütün tohumluklarda %1’e düşürülmesi,

 • Ziraat Bankasının sağladığı düşük ya da sıfır faizli krediden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması,

 • Tohumculukla ilgili verilerin, adil rekabet kuralları gözetilerek sektörün erişimine açılması,

 • İthalatta uygulanan Gümrük Vergilerinin kaldırılması,

 • Özel sektörün ve kamunun yetişmiş insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim kurumlarında sürdürülebilir sistemli yapıların kurulması

 • Tohumculuk Danışma Kurulu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi,

Sayın Müsteşar, TÜRKTED ile şimdiye kadar olan verimli çalışma ve işbirliğinin devam edeceğini belirterek Türk Tohumculuk Sektörünün her zaman yanında olacaklarını ifade etmiştir.