TÜRKTED “BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ BİYOTEKNOLOJİK TANI MERKEZ LABORATUVARI” ALT YAPI PROJESİNİ DESTEKLİYOR

18 Haziran 2017, 12:28

 
TÜRKTED “BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ BİYOTEKNOLOJİK TANI MERKEZ LABORATUVARI” ALT YAPI PROJESİNİ DESTEKLİYOR

Ülkemizin tarımsal biyoteknoloji konusundaki ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalara, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleştirilen biyoteknolojik çalışmaların entegre edilerek ülke bitkisel biyoçeşitliliğine katkıda bulunacak “Bitki Biyoçeşitliliği Biyoteknolojik Tanı Merkez Laboratuvarı” altyapısının oluşturulmasını amaçlayan Proje TÜRKTED tarafından da desteklenmektedir.


Aynı zamanda, Merkez Laboratuvar’ın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB), Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerdeki üniversite ve kamu/özel sektör kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılması hedeflenmektedir.

  Tematik Medya