BASIN BÜLTENİ-TÜRKTED - GK

19 Haziran 2017, 15:07

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER TARTIŞMASI SEKTÖRÜ BİRARAYA GETİRDİ!

TÜRKTED 20. OLAĞAN GENEL KURULU

ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED), 20. Olağan Genel Kurulu ve Tohumculuk Sektöründeki Yeni Trendler toplantısı, 19 Şubat’ta Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Yeni Yönetim Kurulu’nun belirlendiği toplantıda, dernek üyelerinin yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği ile Dünya Tohumculuk Federasyonu (ISF) ve Avrupa Tohumculuk Derneği (ESA)’dan da yetkililerin katılımı ile tohumculuk sektörünün gelecek vizyonuna ilişkin önemli konulara değinildi.

 

TÜRKTED 20. Olağan Genel Kurulu ve Tohumculuk Sektöründeki Yeni Trendler toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Mevlüt Gümüş, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Özcan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Metin Kaycıoğlu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Necdet Kaplan ve TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer’in de hazır bulunduğu toplantıda tohumculuk sektörünün geçmiş ve geleceğine ışık tutuldu.

 

Milli tohumculuk için küresel bakış şart

Genel Kurul ve Tohumculuk Sektöründe Yeni Trendler toplantısının açılışını yapan TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday, dünya tohumculuk sektöründeki gelişmelere; dünya ve Türkiye’de tohumluk pazarının gelişim trendine dikkat çektiği konuşmasında sektör için bir perspektif çizdi. Tohumun, tarımsal gelişim mekanizmasının temeli olduğuna işaret eden Özbuğday, tohumculuk sektörüne ilişkin bazı önemli rakamsal verileri de katılımcılarla paylaştı. Türkiye’de, 1980’li yıllara oranla günümüzde mısır üretiminde yüzde 276, pamuk üretiminde yüzde 128, buğday üretiminde ise yüzde 47 oranında artış yaşandığına dikkat çeken Özbuğday, bu artışa rağmen Türkiye’de verimlilik konusunda hala ABD’nin 1980’li yıllarında olunduğunu kaydetti. Dünya tohumculuk ticaretine ilişkin dikkat çekici rakamları paylaşan Özbuğday, dünya tohum ticaret hacminin 45 milyar dolar, mahsulden ayrılan tohumluk hacminin 15 milyar dolar, dünya tohumculuk ihracatının ise 9 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye’de tohum pazarının büyüklüğünün 650 ila 700 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Özbuğday, TÜRKTED üyesi firmaların ise bu rakamın yüzde 75 ila 85’ini gerçekleştirdiğini vurguladı. Özbuğday; al-sat yapan tohum sektörünün yıllar içinde teknoloji yatırımı ile birlikte ıslahçı, lisanslı tohum satışı yapan sektöre doğru gittiğini, veriler ışığında ortaya koydu. Özbuğday: “Artık üreticiler kendi şahsi veya yerel pazarları için üretim yapan ‘köylü-çiftçi’ yapısından dünya pazarları için üretim yapan ‘profesyonel üretici’ yapısına yönelmektedirler. Bu noktada en büyük destek tohumcu kuruluşların üretim materyali ve teknikleri ile olmuştur” dedi. Özbuğday; milli tohumculuğun gelişiminin küresel tohumculuğu yakından izlemek ve onunla sağlıklı işbirliği yapmakla mümkün olacağına ve sertifikalı tohumluk üretimi desteğiyle yetinilmeyip ıslahçı firmalara çok özel destekler sağlanması gerektiğine değinerek konuşmasını sürdürdü.

Sertifikalı Tohumla Yüzde 25 Verim Artışı

Ali Özbuğday’in ardından söz alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ise sertifikalı tohumun önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’nin her yıl 2,4 milyon ton sertifikalı tohumluk ihtiyacı var. Biz şimdi bunu 145 bin tondan almışız, 645 bin tona çıkarmışız. Onu da sınırlı kaynaklarla ve çok ciddi destekler vererek yapmışız. Hem sertifikalı tohum kullanan hem de sertifikalı tohum üreten özel sektörümüze ciddi destekler vererek bu seviyeye çıkmışız. Hâlbuki dünyada verimliliği arttırmanın en ucuz yolu sertifikalı tohum kullanmaktan geçiyor. Sertifikalı tohumdan yüzde 20-25 oranında ilave verim elde ediyorsunuz. Böyle bir imkân var sertifikalı tohumda, ancak bunu değerlendirecek alt yapıya sahip arazi yok. Bunun için ne yapmamız lazım, buna kafa yormamız lazım. Türkiye ancak böyle bir değişim ve dönüşümle, hem gıda güvenliğini, hem gıda güvenilirliğini hem de bölgesinin gıda ambarı olma özelliğini eline geçirmiş olur. Türkiye, böyle bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirmediği sürece annenin elinden yavrusu alınır gibi, habire arazileri küçülecek. Bu küçülme devam ettiği sürece de Türkiye’nin tarımla ilgili yapabileceği hiçbir şey yoktur. Bu konuyla ilgili olarak halen Sivas’ın beş köyünde pilot çalışma olarak yürüttüğümüz çok büyük bir projeyi yakın gelecekte tüm ülkede uygulamaya başlayacağız.”

Dünya Küçüldü, Ürün Hareketi Hızlandı

Tohumculuk Sektöründe Yeni Trendler toplantısında konuşmacılar arasında yer alan ISF Tohum Teknolojisi ve Ticareti Direktörü Piero Sismondo ‘Dünya Tohumculuk Sektöründe Trendler, Öngörüler ve Beklentiler’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Tohum sektöründe dönüşümlerin ilk defa bu denli hızlı olduğuna dikkat çeken Sismondo, artık dünyanın küçüldüğüne buna bağlı olarak da ürünlerin daha hızlı hareket ettiğine dikkat çekti. Tarımı yakından ilgilendiren diğer konuları; iklim değişikliği, su kaynakları azalması, dünya ekonomisi ve sosyal sorumluluk yaklaşımları olarak sıralayan Sismondo, tüm bunlara rağmen uluslararası tohum ticaretinin arttığını, üreticilerin çeşitler hakkında daha çok bilgi sahibi olduğunu, daha fazla tohumun hibrite dönüştüğünü dile getirdi. Sismondo ek olarak, tohum işlemedeki gelişmelerle birlikte biyoenerji için de talebin daha çok arttığına değindi. Ekonomik büyüme için tarıma yatırımın önkoşul olduğuna dikkat çeken Sismondo: “Tohum tarımın temelidir. Kaliteli tohum olmadan modern tarım olamaz. Bu nedenle buluşlar için araştırma programlarına ağırlık verin, çeşitli gen kaynaklarına ulaşın, maliyet ve zamanı azaltın!” sözleri ile konuşmasını bitirdi.

AR-GE Harcamaları Cironun Yüzde 20’si

Sismondo’nun ardından söz alan ESA Teknik İşler Direktörü Bert Scholte’nin ele aldığı konu ise ‘Avrupa Birliği'nde Tohumculuk Mevzuatı ve Politikalarında Son Gelişmeler ile ESA'nın 2013 Yılı Öncelikleri’ idi. AB tohum pazarına ilişkin önemli rakamsal verileri paylaşan Scholte şunları kaydetti: “AB tohum pazarının değeri 6,8 milyar Euro, tohum firmalarının sayısı 7 bin 200, sektörde çalışan sayısı 52 bin, yıllık Ar-Ge harcamaları cironun yüzde 20’si kadar ve Ar-Ge çalışanlarının sayısı 12 bin 500 kişi.” Scholte, konuşmasının ilerleyen bölümlerinde; “yeni ıslah teknikleri”, “Avrupa Tohumluk İşleme Güvencesi (ESTA)” ve “Tohumculuk mevzuatında ESA vizyonunun teşvik edilmesi” başlıkları altında ESA’nın 2013 yılı önceliklerine değindi.

 

Kurumsallaşmaya Daha Çok Yatırım Yapılmalı

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Dr. Müfit Engiz tarafından yapılan günün bir diğer sunumunda ise ‘Türkiye Tohumculuk Sektörünün Beklentileri ve Sektörden Beklentiler’ konusuna değinildi. Dr. Engiz yaptığı sunumda, tohum sanayicisi ve üreticilerinin ebeveyn hatları yurtdışından getirip salt sertifikalı tohum üretmeye dayalı bir tür “montaj sanayi”nden sıçrama yaparak daha fazla teknoloji, daha çok fikri-sınai mülkiyet üretmeye dayalı şekilde adeta “tohumculuğun ağır sanayi” hamlesine artık daha fazla önem vermeleri gerektiğinin altını çizdi. Dr. Engiz, Ar-Ge’ye önem verilmesi, desteklerin artarak devam ettirilmesi, KDV, sigorta, gelir vergisi ve enerji indirimi gibi alanlarda ciddi desteklerin verilmesi, bitki ıslahı ve çeşit geliştirilmesi için desteklerin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Dünyada olduğu gibi yerel tohum şirketlerinin stratejik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine de işaret eden Engiz, sunumunda, kurumsallaşmaya ve profesyonelleşmeye daha çok önem verilmesi ve insan kaynaklarına yönelik kapasite inşasına özen gösterilmesi gerektiğine işaret etti. Engiz son olarak, tohumculuk ile ilgili konularda uzman olmayan kişilerin açıklama yapmaması gerektiğini de önemle vurguladı. Yapılan sunumların ardından Tohumculuk Daire Başkanı Metin Kaycıoğlu katılımcılara seslendi. Kaycıoğlu konuşmasında kamu kesiminin ve tohumculuk sektörünün birlikte hareket ettiğine dikkat çekerek sektörün sorunlarına cevap verebilecek mekanizmalar oluşturduklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de sertifikalı tohumluk üretiminin 648 bin ton civarında olduğunu, tohumluk ithalatımızın 198 milyon dolar, ihracatın ise 121 milyon dolar civarında gerçekleştiğini ifade etti. Son yıllarda, yerli tohum şirketlerimizin royalti için yabancı şirketlere çok fazla para ödemekten şikâyet ettiklerinin altını çizen Kaycıoğlu, bundan kurtulmak için firmalarımızın teknoloji üretimine gereken önemi vermelerini istedi.Tohumculuk Sektöründe Yeni Trendler toplantısının ardından katılımcılar konuşmacılara merak ettikleri konularda soru sorma imkânı da buldu.

 

TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Dr.Mete Kömeağaç seçildi

Yoğun bir katılımın gözlendiği TÜRKTED 20. Olağan Genel Kurulu ise tam bir tohumculuk şöleni havasında geçti. Divan Başkanlığına Ayhan Atalay’ın, Başkanlık Divanı yazman üyeliklerine de Dr. Sabahattin Bodur ve Mithat Yaltır’ın seçilmesinin ardından Genel Kurul olağan gündemine geçildi. 2011 ve 2012 Yıllarına ait Faaliyet Raporu ile Denetleme Raporunun sunulmasını takiben oylanıp kabul edilmesinin ardından Dernek Tüzük değişikliği de oylanarak kabul edildi. Dernek üyelerinin muhtelif konulardaki görüş ve değerlendirmelerinin ardından seçimlere geçildi. Üyelerin büyük ilgisi altında yapılan Genel Kurulda TÜRKTED’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Mete Kömeağaç olurken Başkan Yardımcılıklarına Burak Gönen ve İbrahim Hamit Esin, Sayman Üyeliğe de Ayhan Kullep seçildi. Yeni Yönetim Kurulu’nda yer alacak diğer üyelerin isimleri ise şöyle; Dr. Ahmet Engin, Ersin Arısoy ve Dr. Mete Murat Şölen. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Mustafa Ulusoy, Ayhan Atalay ve Yusuf Yormazoğlu seçildi.

Genel Kurulda yapılan sunulara erişmek için dosya adı üzerine tıklayın;

  1. Türkted 20. Genel Kurul A.Özbuğday
  2. Trends and expectations for the global seed sector P.Sismondo
  3. Presentation Turkted B.Scholte
  4. Sektörün Beklentileri M.Engiz