TOHUM’UN 2. SAYISI ÇIKTI!

18 Haziran 2017, 12:28

TOHUM’UN 2. SAYISI ÇIKTI!

TÜRKTED’in Yayın Organı olan TOHUM Dergisinin ikinci sayısı okuyucusuyla buluşuyor.


Üç ayda bir yayımlanan derginin bu sayısında da tohumculuk sektörünü ilgilendiren birbirinden önemli konu ve konuklar yer almakta. Konuklardan ilki, sektörümüze bugüne kadar yaptıkları çok önemli desteklerinden dolayı kendilerine daima şükran duyduğumuz Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker, diğer röportaj konuğu ise 27 yıl önce tohumculuk özel sektörünün önünü açarak tarihi bir atılım yapmasını sağlayan Eski Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan’dır. Röportajlar sadece tohumcular için değil tarım sektörünün diğer tüm mensuplarını da ilgilendiren oldukça önemli mesajlar içeriyor. İkinci sayının makale bölümünde ise, “tohumculuk sektörünün dinamiklerini ve önündeki engeller” objektif bir şekilde incelenerek sektör mensuplarının dikkatine sunulmuştur. 24 – 25 Ocak 2011 tarihlerinde yapılan TÜRKTED Tohumcular Çalıştayı’nda, Çayır Mera ve Yem Bitkileri grubunun çalışmalarından elde edilen ve hem yem bitkileri üretimimizi hem de dar boğaz içinde olan hayvancılık sektörümüzü yakından ilgilendiren bulgu ve sonuçlar, TOHUM’un bu sayının “gündem” bölümünde ele alınmıştır. Ayrıca, Çin tohumculuk sektöründe yaşanan gelişmeleri ve ülkemiz için de örnek alınacak yeni düzenlemeleri Dünya Gündemi bölümünde sizlerle paylaştık. Ülkemiz tohumculuk sektörüyle benzer sorunları olan Çin tohumculuğuna çeki düzen verilmesi için Çin Hükümetinin sektöre getirdiği yeni kural ve tedbirleri görmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü aynı parçalanma ve küçülmeleri biz de ülkemizde yaşıyoruz ve bunun sonucunda da sektör olarak rekabet gücümüzü kaybetmek konusunda oldukça endişeliyiz.

  Tematik Medya