TÜRKTED YÖNETİMİNDEN BAKANLIK ZİYARETLERİ

03 Kasım 2018, 12:16

TC TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI SAYIN MEHMET HADİ TUNÇ'U ZİYARET

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete KÖMEAĞAÇ ve Yönetim Kurulu Üyesi Figen ATABEK ile Genel Sekreter Dr. Kenan YALVAÇ, 1 Kasım 2018 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Hadi TUNÇ' u makamında ziyaret etmişlerdir.

TC Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilen Sayın TUNÇ' a TÜRKTED Yönetim Kurulu olarak daha önce Bakanlığımıza Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilmiş ve yeni görevinin hayırlı olması ve başarılarının devamı dilekleri iletilmiştir.

Görüşmede Sayın Bakan Yardımcımıza tohumculuk sektörümüz ile ilgili bilgiler,  sektörün sorunları ve talepleri arz edilmiştir. Bu çerçevede tohumculuk sektörünün Bakanlığımız ile düzenli bir şekilde çalışmasına ve sonuç alınmasına imkan veren ve geçmişte mülga Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü  bünyesinde bulunan Tohumculuk Danışma Kurulu'nun Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü çatısı altında tekrar ihdas edilmesi talebimiz dile getirilmiştir.

Sayın Bakan yardımcımıza ayrıca TÜRKTED olarak 2009 yılında Antalya'da  başarılı bir şekilde organize edilen Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF)' nun Dünya Tohumculuk Kongresi hakkında bilgi arz edilmiş ve bu sefer Cumhuriyetimizin 100ncü Kuruluş yılına tekabül eden 2023 Dünya Tohumculuk Kongresi'nin İstanbul'da düzenlenmesi için TÜRKTED ve TSÜAB' ın birlikte müracaat ettikleri ve müracatımızın ISF Yönetim Kurulu'nun Ekim ayındaki toplantısında onaylandığı bilgisi verilmiştir. Bu safhadan sonra Bakanlığımızın desteği ve himayelerinde 2023 ISF Dünya Tohumculuk Kongresinin ülkemize yakışır bir şekilde düzenlenmesi için TÜRKTED ve TSÜAB' ın işbirliği içinde azami gayreti gösterecekleri ifade edilmiştir.

Sayın Bakan yardımcımız ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ve Tohumculuk Sektörümüzü yakından takip ettiğini, sektörün uygulanan politikaların sonucunda önemli bir gelişme gösterdiğini belirtmiştir. Tohumculuk Danışma Kurulu'nun yeniden ihdas edilmesinin uygun olacağını ifade eden Sayın Bakan Yardımcımız, ISF 2023 Dünya Tohumculuk Kongresinin Ülkemizde düzenlenmesi için Bakanlık olarak desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirmiştir.

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRÜ SAYIN FUAT FİKRET AKTAŞ'I ZİYARET

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete KÖMEAĞAÇ ve Yönetim Kurulu Üyesi Figen ATABEK ile Genel Sekreter Dr. Kenan YALVAÇ, 1 Kasım 2018 tarihinde Bitkisel Üretim Genel Müdürü Sayın Fuat Fikret AKTAŞ' ı makamında ziyaret etmişlerdir.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü olarak görevlendirilen Sayın AKTAŞ' a TÜRKTED Yönetim Kurulu olarak yeni görevinde başarı dilekleri iletilmiştir.

Sayın Genel Müdür'e TÜRKTED hakkında bilgi verilmiş, TÜRKTED' in 33 yıldır sektörde faaliyet gösteren, gönüllü üyelik esasına göre çalışan ve gelirlerini üyelerin aidatlarından temin eden bir sivil toplum örgütü olduğu belirtilmiştir. Tohumculuk sektörümüzün gelişmesinde etkili olan birçok önemli kararın alınmasında ve uygulanmasında TÜRKTED' in katkısı dile getirilmiştir.

Ziyarette tohumculuk sektörümüzün durumu, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri ile ilgili bir rapor da takdim edilmiştir.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN AYŞE AYŞİN IŞIKGECE'Yİ ZİYARET

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete KÖMEAĞAÇ ve Genel Sekreter Dr. Kenan YALVAÇ, 1 Kasım 2018 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE'yi makamında ziyaret etmişlerdir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü olarak görevlendirilen Sayın IŞIKGECE' ye TÜRKTED Yönetim Kurulu olarak yeni görevinde başarı dilekleri iletilmiştir.

 Sayın Genel Müdür'e TÜRKTED ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, Derneğimizin üyesi olan TİGEM'in tohumculuk sektöründe oynadığı role değinilmiştir. Genel Müdür Sayın IŞIKGECE, TİGEM'in vizyonu ve uygulayacağı politikalar hakkında bilgi vermiştir. Yeni dönemde TÜRKTED ve TİGEM arasında muhtemel ilave işbirliği imkanları görüşülmüştür.

Sayın Genel Müdür, TİGEM öncülüğünde Sudan'da yürütülen faaliyetler konusunda özel sektörün Sudan’ da tahsis edilecek tarımsal arazilerde TÜRK özel sektörü tarafından yapılması muhtemel üretimler konusunu gündeme getirmiş ve tohumculuk sektörümüzü de Sudan da faaliyet göstermeye davet etmiştir.

Ziyarette tohumculuk sektörümüzün durumu, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri ile bir rapor  ve derneğimizin süreli yayınlarından olan Tohum Dergimiz de takdim edilmiştir. 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ SAYIN FAHRETTİN POYRAZ' I ZİYARET

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete KÖMEAĞAÇ ve Genel Sekreter Dr. Kenan YALVAÇ, 5 Kasım 2018 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Sayın Fahrettin POYRAZ' ı  makamında ziyaret etmişlerdir.

Sayın POYRAZ'a TÜRKTED Yönetim Kurulu olarak yeni görevinde başarı dilekleri iletilmiştir.

 Sayın Genel Müdür'e TÜRKTED ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarım sektöründe oynadığı role değinilmiştir. Görüşmede ayrıca ülkemizde tohumculuk sektörünün gelişimi, halen mevcut durum ve gelecekte yapılması gereken çalışmalarla ilgili konular görüşülmüştür. Özellikle ülkemizde bazı türlerde eksikliğini hissettiğimiz AR-GE ve çeşit ıslahı ile AR-GE çıktılarının değerlendirilmesi hususlarında Tarım Kredi Kooperatiflerinden beklentiler dile getirilmiştir. Sayın Genel Müdür gündeme getirilen konuların ve tohumculuk sektörünün ülkemiz için önemine değinerek Tarım Kredi Kooperatifleri' nin Tohumculukla ilgili yaptığı çalışmalara ait örnekler vermiştir. Derneğimizin de üyesi olan ve sermayesinin tamamı Tarım Kredi kooperatiflerine ait bir Anonim Şirket olan TAREKS'in  çalışmalarından ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetlerinden bahsetmiştir.

Ziyarette tohumculuk sektörümüzün durumu, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri ile ilgili bir rapor  ve derneğimizin süreli yayınlarından olan Tohum Dergimiz de takdim edilmiştir.