TARIMDA GEREKEN TEKNOLOJİK YATIRIMLARA AĞIRLIK VERİLMELİ

18 Haziran 2017, 12:28

Tarımda Gereken Teknolojik Yatırımlara Ağırlık Verilmeli

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli: Tarım, bugün enerji ve su ile birlikte stratejik bir konuma gelmiştir. Ülkeler ellerindeki tarımsal ürünleri bir silah olarak kullanabilmektedir. Onun için her ülke kendine yetebilir bir tarımsal üretim ve gıda güvenliğini sağlamaya çalışmakta ve bunu bir gereklilik olarak görmektedir.


Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli:
Tarım, bugün enerji ve su ile birlikte stratejik bir konuma gelmiştir. Ülkeler ellerindeki tarımsal ürünleri bir silah olarak kullanabilmektedir. Onun için her ülke kendine yetebilir bir tarımsal üretim ve gıda güvenliğini sağlamaya çalışmakta ve bunu bir gereklilik olarak görmektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler, artan nüfusun ihtiyacını karşılamak ve gıda ihracatında kendilerine iyi bir yer edinmek için mevcut üretimlerini artırma çalışmalarına büyük kaynak ayırmaktadırlar.

Günümüzde ülkeler, teknoloji ve bilgiyi üretenlerle gelişmiş ülkelerin bilgi ve teknolojisini satın alan ve onlara bağımlı ülkeler olarak ayrılabilir. Ülke olarak yıllarca araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmayı maliyetli olduğu gerekçesiyle çok önemsemedik. Yıllarca teknolojiyi satın alma kolaycılığını tercih ettik.

Üniversitelerimiz ve araştırma enstitülerimiz, yıllarca ürettikleri bilim ve teknolojiyi, sanayiye aktaramadılar veya talep görmediler. Bu nedenle bilimde de, teknolojide de istenilen seviyeye çıkamadık. Ülkemizin tarımsal ve hayvansal üretimde kendi kendine yeterli olabilmesi için, üretimin temel girdileri olan genetik materyal ve agro kimyasal teknolojilerini kullanma ve hükmetme yeti ve becerisinde olması gereklidir.
(Dünya, 26 Ekim 2010)
  Tematik Medya