10 Mart 2021, 16:43

 

TÜRKTED ÜYELERİNE

 

Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED)'in 24. Olağan Genel Kurulu19 Mart 2021 tarihinde Atatürk Bulv. No. 195, Kavaklıdere, Ankara, adresinde Ankara Best Otel’de aşağıda sunulan gündemde yer alan konuları görüşmek üzere saat 11.00 daçoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 31 Mart 2021 Çarşamba Günü günü aynı yer ve saatte toplanacaktır. Pandemi şartlarına göre İl Hıfsızsıhha kararlarına bağlı olarak toplantı yeri ve Genel Kurul Toplantı düzenlemeleri ile ilgili herhangi bir karar alınması halinde zaruriyetten kaynaklanan değişiklikler size hemen bildirilecektir.

 

TÜRKTED 24. Olağan Genel Kurulu’na katılımınızı diler, saygılar sunarım.

 

                                                                                         

ÖNEMLİ NOT:

1.   24. Olağan Genel Kurul için duyurulan birinci toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamayacağı öngörüldüğünden 31 Mart Çarşamba  günü için organizasyonlar yapılacaktır.

2.   Derneğimizdeki güncel kayıtlar esas alınarak belirlenen üye isimlerine göre temsilcilerinizin katılması talep edilmektedir. Ancak, buna rağmen Şirketinizi temsil eden üye isimlerinde ve ayrıca Şirketinizin unvan ve iletişim bilgilerinde bir değişiklik var ise en kısa sürede Dernek sekretaryasına (turkted@turkted.org.tr) yazılı olarak bilgi vermenizi ve ayrıca ikinci temsilci ismi halen bildirmeyen Üyelerimizin ikinci temsilci ismini ivedilikle Dernek sekretaryamıza bildirmelerini önemle rica ederiz.

3.   Genel Kurula katılıp katılamayacağınızın bilinmesi, toplantı organizasyonu açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, katılım teyidinizi en geç 17 Mart 2021 tarihine kadar lütfen kenanyalvac@turkted.org.tr  e-posta adresine veya 0312 419 00 32 no.lu faksa bildiriniz.

 

TÜRKTED 24. OLAĞAN GENEL KURULU GEÇİCİ GÜNDEMİ (19 Mart 2021 – ANKARA)

Kayıt                                                      11:00 – 11:30

Açılış ve yoklama                                  11:00 – 11:10

Başkanlık Divanı Seçimi                       11:10 – 11:20

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı              11:20 – 11:30 

Gündemin onaylanması                        11:30 – 10:40

Açılış Konuşmaları                                10:40 – 12:05 

Türkted Sektör Raporunun Takdimi      12:05 – 12:30

Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun

görüşülmesi                                          12:30 – 13:00

Mali Durumun Raporunun takdimi        13:00 – 13:15

Öğle yemeği                                       13:15 – 14:00

Denetim Kurulu Raporunun

Görüşülmesi                                       14:00 – 14:15

Yönetim ve Denetim Kurulu

Raporlarının ayrı ayrı oylanması        14:15 – 14:25

Tahmini bütçe ve yeni aidatların

belirlenmesi (oylama)                         14:25 – 14:40

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

adaylarının belirlenmesi                     14:40 – 15:00

Yönetim ve Denetim Kurullarının

seçilmesi                                             15:00  – 15:45

Dilek ve temenniler                             15:45 – 16:00

 

TÜRKTED YÖNETİM KURULU