TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI…

18 Haziran 2017, 12:28

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Kapsamlı İşbirliği Protokolü İmzalandı…

Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkilileri arasında 24 Ağustos 2010 tarihinde Gebze’deki MAM Kampusu’nda yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucunda bir yol haritası belirlenerek iki kuruluş arasında İşbirliği Protokolü yapılması kararlaştırılmış ve bu protokol 22 Ekim 2010 tarihinde TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Mehmet Önder YETİŞ ve TÜRKTED Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÖZBUĞDAY tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.


İşbirliği Protokolü’nün amacı, dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen, bilimsel ve teknolojik yenilikler kaydeden "moleküler biyoloji, biyoteknoloji" alanlarında iki kuruluş arasında iş birliği imkânlarının ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi, muhtemel proje ve hizmetlerin oluşturulması ve yürütülmesidir. Bu protokol kapsamında, TÜBİTAK MAM ve TÜRKTED arasında, klasik bitki ıslahı ve biyoteknoloji alanlarında teknik eğitim programlarının düzenlenmesi, tohumculuk sektörüne yönelik olarak proje geliştirmek üzere Ar-Ge fonları hakkında eğitim toplantılarının yapılması, proje fikirlerinin üretilerek proje pazarlarının oluşturulması ve değişik bitki gruplarında fikri mülkiyet hakları kapsamında rutin analizlerin gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir.

Düzenlenen bu protokol ile tohumculuk sektöründe ülkeye yön verecek çalışma gruplarının oluşturularak proje fikirlerinin geliştirilmesi, proje pazarlarının yaratılması, bu kapsamda her iki kuruluşun bünyelerinde bulunan tecrübe ve uzmanlığın karşılıklı olarak (danışmanlık, görüşme, fikir alışverişi, proje ön hazırlık çalışmaları ve incelemeleri ile) değerlendirilmesi, Derneğimize üye firma teknik personeline klasik ıslah ve biyoteknolojinin bütünleştirilmesi amacıyla teknik eğitimlerin verilmesinin yanı sıra firma üst düzey yetkililerine yönelik olarak ve proje destek programları hakkında bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi ve değişik bitki gruplarında fikri mülkiyet hakları kapsamında tohum-fidan DNA kimliklendirilmesi işleminin (isme doğru testler) gerçekleştirilebilmesi konularında anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca, Kasım ayı sonunda Antalya’da düzenlenecek “TÜRKTED Tohumcular Çalıştayı”nda GMBE uzmanlarınca Enstitü’yü tanıtan bir sunuşun ardından tohumculuk sektörünün biyoteknolojik yöntemleri nasıl kullanabileceği, ortak projeler geliştirmeye yönelik ne gibi çalışmalar yapılabileceği, bireysel firmalar ile iş birliği çalışmaları, proje destek programları ve bütçeleri (TÜBİTAK programları, Tarım Bakanlığı Ar-Ge desteği, DPT, Kobilere yönelik AB projeleri vb.) hakkında bilgilendirme, projelere katkı oranlarının ve çıktıların paylaşımının belirlenmesi gibi konulara yönelik olarak 2011 yılında düzenlenecek eğitimler hakkında Derneğimiz üyesi firma yetkilileri bilgilendirilecektir. TÜBİTAK MAM GMBE hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.mam.gov.tr/gmbe/ adresinden ulaşılabilir.
  Tematik Medya