TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ 2010 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

18 Haziran 2017, 12:28

Türkiye Tohumcular Birliği 2010 yılı 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Tohumcular Birliği 2010 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 27–28 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara Dedeman Oteli’nde yapıldı.


Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 2010 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 27–28 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara Dedeman Oteli’nde yapıldı. Ancak, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 35. maddesinde birlik ve alt birlik üyelerinde aranan niteliklere göre “Üyelik hakkının kullanılabilmesi için üyelerin ticari, zirai ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmaları gerektiği” ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde de devlet memurlarının kazanç getirecek işlerde çalışmalarını yasaklayan açık hükümlerin bulunmasına rağmen bazı kamu görevlilerinin, Tohumculuk Kanunu kapsamında tohumculuk faaliyetinde bulunmadıkları halde alt birlik üyesi sıfatıyla TÜRKTOB delegesi olarak Genel Kurul’a katıldıkları gözlendi.

Seçim sonuçları için: http://www.turktob.org.tr
  Tematik Medya