AYHAN AĞABEYE HAYATININ YENİ DÖNEMİNDE MUTLULUKLAR DİLERİZ…

18 Haziran 2017, 12:28

Ayhan Ağabeye Hayatının Yeni Döneminde Mutluluklar Dileriz…

Ülkemizde tohumculuk sektöründe çalışıp da Ayhan Elçi’yi tanımayan kişi çok azdır. Çünkü hem dostluğu, dürüstlüğü, nezaketi hem de içtenlikle paylaştığı bilgisi, birikimi ve deneyimi ile Ayhan ağabeyin tarım sektörüne ve dolayısıyla Türkiye tohumculuğuna kattığı değerler gıpta edilecek kadar çoktur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda 30 yıldan fazla mühendislikten müsteşar yardımcılığına kadar kamuda çeşitli kademelerde çalışan ve birçok projede önemli görevleri başarıyla yerine getiren Ayhan ağabey, son 13 yıldır pek çok önemli işi gerçekleştirdiği TÜRKTED Genel Sekreterliği görevini de dolu dolu sürdürmüştür. Ailesine ve kendine daha fazla zaman ayırmak üzere Derneğimizdeki görevinden ayrılan Ayhan ağabeye, bizlere olan desteğini sürdüreceğine olan inancımızla, TÜRKTED olarak sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, siz değerli sektör mensuplarına hitaben kendisinin kaleme aldığı veda sözcükleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz…

Tohumculuk Sektörünün Değerli Paydaşları,

Bitki çeşitlerinin ıslahı ve geliştirilmesi, çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumların sertifikasyonu, pazarlanması ve piyasa denetimi süreçlerine sermaye, bilimsel bilgi, yatırım ve emek kullanarak katılan tohumcular, ekonominin çok önemli bir sektörünü oluşturmaktadırlar.

Tohumculuk sektöründe, kapsadığı çeşitli meslek gruplarını bir araya getirebilmiş ve ahenk içinde onların verimli çalışmalarını sağlayabilmiş ülkeler tohumculukta gelişmiş ülkelerdir.

Ülkemizde tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve batılı ölçeklerde bir sanayi haline gelmesi fikrini, 1980 yılların ilk yarısında sektörde yapılan köklü atılımların ortaya çıkardığı ilk çekirdek yatırımcı tohumcular atmıştır. Tohumcuların ilk öncüleri olarak nitelenen bu kişilerin ilk yaptığı işlerden birisi sektörün ilk örgütü olan Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği’ni (TÜRKTED) 1985 yılında kurmak olmuştur. Sektörde yatırım yaparak gelişmelere katkı sağlayan ilk tohumcular sektöre sonradan katılanlarla birlikte sektörün gelişmesine önemli katkı sağlamışlardır.

Bu genç sektörün tohumculukta gelişmiş ülkelerin, özellikle AB ülkelerinin seviyelerine ulaşma hedefine varmak ve özellikle kamu ağırlıklı bir yapıdan yetki devri yapılmış özerk bir tohumculuk sektörü yapısına ulaşmak için gerekli siyasal ve bürokratik irade şükranla anmak gerekir ki zaman zaman özel sektörün yanında olmuştur. Özellikle kamu yetkisini taşıyan sayıları az da olsa bir kısım kamu görevlisi olumlu ve yapıcı katkılar sağlayarak 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanun’un 15. maddesinde hükme bağlanan yetki devri, gerektiği gibi uygulanması halinde sektörün özerkleşmesini sağlayacak ana unsur olacaktır.

Yatırımcı tohumcuların büyük çabası ve kamunun olumlu yaklaşımları gerek yasal alt yapı ve gerekse kurumsal yönden (örgütlenmedeki eksiklere rağmen) ülkemizi bu alanda her gün biraz daha ileri götürmüştür. Nitekim 1980’li yılların ikinci yarısında birçok türde tamamen ithale dayalı tohum tedarik sisteminden, birçok türde kendine yeten ve bazı türlerde ihracat yapan bir yapıya geçilmiştir. Bu yapı sayesinde sektörde Ar-Ge çalışmalarının ve yurtiçi tohum üretiminin öncülüğünü yapan şirketlerin sayısı ve kapasiteleri artmış bulunmaktadır. Başlangıçta belirlenen Batılı ülkeler seviyesindeki tohumculuk hedeflerine ulaşmada, yurtiçi tohum üretiminin artırılması ve bunun gerçekleşmesinde, yatırımcı tohumcu kuruluşlarına başta Ar-Ge fonları tahsisi edilmesi olmak üzere yasal, kurumsal ve maddi kaynaklar yönünden sektörün desteklenmesi kaçınılmazdır.

Değerli Paydaşlar,

Uzun yıllar kamuda görev aldıktan sonra Nisan 1997 ayından itibaren yürütmeye başladığım TÜRKTED Genel Sekreterliği görevim sırasında yukarıda belirtilen gelişmelerin içinde yer aldım. Onur ve zevkle yaptığım bu görevi 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Daire Başkanlığı’ndan emekli olan, mesleki bilgisine ve insani değerlerine güvendiğim Dr. A. Müfit Engiz’e devrediyorum.

Tohumculuk sektörünün siz değerli paydaşları ile 13 yılı aşkın bir süre çok yakın ve verimli çalışmalar yaptık. Bu süre içinde görevimi yapmamda en önemli dayanağım birlikte çalıştığım TÜRKTED Başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve desteklerini hiç esirgemeyen TÜRKTED üyeleri olmuştur. Kuşkusuz iş birliği yaptığımız kurum ve kişilerin takdire değer yardım ve desteklerini de burada belirtmek gerekmektedir.

Çalışma sürem içinde, şahsıma ve Derneğimize gösterilen sıcak yaklaşım ve paylaşma duyguları için hepinize çok teşekkür eder, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve başarılı bir yaşam dilerim.

Saygılarımla
Hoşça kalın

Ayhan Elçi

  Tematik Medya