ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TOHUMCULUK KANUNU İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KARARI YAYIMLANDI

18 Haziran 2017, 12:28

 
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TOHUMCULUK KANUNU İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KARARI YAYIMLANDI

Anayasa Mahkemesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Tohumculuk Kanunu’ndaki bazı yetkilerini "özel hukuk tüzel kişilerine" devretmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.


Anayasa Mahkemesi’nin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) Tohumculuk Kanunu’ndaki bazı yetkilerini "özel hukuk tüzel kişilerine" devredebileceğine ilişkin hükmüne, "denetim" yetkisinin devri yönünden verdiği iptal kararının gerekçesi 23 Temmuz 2011 sayılı ve 28003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. (Kararın tamamını okumak için buraya tıklayın)

CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşınan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun, 4. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 5. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, 6. maddesinin üçüncü fıkraları, 8. maddesinin birinci fıkraları, 9. maddesinin ikinci fıkraları, 15. maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı. Tohumculuk Kanunu’nun, 15. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve Bakanlık’ın kanundaki bazı yetkilerini, "kısmen veya tamamen birliğe (Türkiye Tohumcular Birliği - TTB), kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebileceğine" ilişkin hükümdeki “...özel hukuk tüzel kişilerine…” ibaresi, Kanun’un 8. maddesinde yer alan “denetim” yetkisinin devri yönünden oy çokluğu ile iptal edildi. Kararın gerekçesinde, “Bakanlığın; Türkiye Tohumcular Birliği’ne, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere devredebileceği yetkilerinden olan denetleme görev ve yetkisi idarenin kolluk etkinlikleri içinde yer alan, genel idare esaslarına göre, yürütülmesi gereken bir kamu hizmeti olup, idarenin asli ve sürekli görevlerindendir" denildi. Milliyet, 23 Temmuz 2011 (haberin tamamı için buraya tıklayın)

  Tematik Medya