AVRUPA TOHUMCULAR BİRLİĞİ ESA 2010 YILLIK TOPLANTISI BRÜKSEL’DE YAPILDI…

18 Haziran 2017, 12:28

Avrupa Tohumcular Birliği (European Seed Association) ESA 2010 Yıllık Toplantısı Brüksel’de yapıldı…

TÜRKTED’in de üyesi olduğu Avrupa Tohumcular Birliği – ESA’nın 10–13 Ekim 2010 tarihlerinde Brüksel’de yapılan 2010 Yıllık Toplantısına Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday katılmıştır. Birçok tohum şirketi ve Avrupa'da faaliyet gösteren ülkesel tohum dernekleriyle birlikte 500'den fazla temsilcinin katıldığı toplantı gündeminin merkezini, bitki ıslahında yenileşimlerin desteklenmesi ve fikri mülkiyetin korunması için AB politikaları ve hukuki düzenlemelere yönelik tercihler oluşturmuştur.


Yaklaşık 560 katılımcının yer aldığı rekor bir katılım ile gerçekleştirilen ESA 2010 Yıllık Toplantısı’nda Genel Kurul yanında, hemen hemen tüm özel bitkilere ait bölümlerin toplantıları ülkesel tohum derneklerinin temsilcilerinin katılımlarıyla yapıldı. Hemen hemen bütün bu toplantılarda, AB politikaları ve bitki ıslahında yenileşimlere yönelik destek için düzenleyici seçenekler dikkat ve tartışmaların ana teması olmuştur. AB’nin son zamanlarda tohum sektörü açısından önem taşıyan fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda GDO, tohum pazarlama mevzuatı, bitki sağlığı gereksinimleri gibi çok sayıda yasal çerçeve üzerine odaklanması ile ilgili de değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, üzerinde tartışılan diğer önemli bir konu da araştırma ve geliştirme için önemli kaynaklar içeren Yedinci Çerçeve Programı olmuştur. Diğer taraftan, Avrupa Teknoloji Platformu’nda yer alan 'Geleceğin Bitkileri' başlıklı konunun ıslah çalışmalarında belirleyici olacak yeni kuralları ve araçları şekillendirmedeki etkisi de katılımcılar tarafından değerlendirilmiştir.

ESA Genel Sekreteri Garlich v. Essen tarafından bu toplantı “olağanüstü başarılı Kongre olmuştur!" şeklinde değerlendirilmiştir. Genel Sekreter ayrıca, ESA’nın kurumsal ve mali güçlendirilmesiyle birlikte üçüncü taraflara karşı başarı ve savunmaya odaklanma bağlamındaki önemli kararlar yanında, özel teşvik ve yenileşimi korumanın temel yönlerini vurgulayarak “hem kamu hem de özel sektöre yönelik rekabetçi bir tarım-gıda zinciri için adil rekabete dayalı bir bitki ıslah sektörünün ön şart” olduğunu vurgulamıştır. Bunun için toplumsal desteğe ihtiyacın olduğu ve özellikle AB'nin finansman programlarının bitki ıslahı ve biyoteknoloji alanında önemli teşvikler getirebileceğini, ancak ıslahçı fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi ve korunması için de desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Van Essen, aksi takdirde, Avrupa olarak, gıda temini ve çevre korumada büyük zorlukları karşılamak için kendilerinin tespit ettikleri gerekli yatırım ve yenileşme düzeyini sürdürmenin imkânsız olmasa da zor olacağını belirtmiştir.
  Tematik Medya