2011 YILI TARIMSAL DESTEKLEME BİRİM MİKTARLARI AÇIKLANDI

18 Haziran 2017, 12:28

2011 YILI TARIMSAL DESTEKLEME BİRİM MİKTARLARI AÇIKLANDI


"2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR” 24 Şubat 2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ekte yer alan Bakanlar Kurulu Kararı’nın Değerli Üyelerimizi daha fazla ilgilendiren bölümleri aşağıda verilmiştir.  

Sıra No

Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Birime Destek
(TL/da)

1

Buğday, Yonca

6

2

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

4,5

3

Çeltik, Yer Fıstığı

8

4

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

7

5

Susam, Kolza (Kanola), Aspir

4

6

Patates

20

7

Korunga, Fiğ

3Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği


Standart (TL/da)


Sertifikalı

(TL/da)

8

Bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi

150

300

9

Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

100

200

10

Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi

50

100

11

Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme

-

250

12

Virüsten ari fidanlara ilave olarak

50

100

13

Sertifikalı çilek fidesi desteği

-

200

 

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Birime Destek
(TL/kg)

14

Buğday

0,10

15

Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates

0,08

16

Çeltik

0,25

17

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ

0,50

18

Soya

0,35

19

Kanola

1,20

20

Susam

0,60

21

Yonca

1,50

22

Yer Fıstığı

0,80


Sıra
No

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
(Desteğe Konu Ürünler)

Birime Destek (Kr/Kg)

1

Yağlık Ayçiçeği

23

2

Soya Fasulyesi

Sertifikalı

50

Sertifikasız

40

3

Kanola

40

4

Dane Mısır

4

5

Aspir

40

6

Zeytinyağı

50

7

Buğday

5

8

Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

4

9

Çeltik

10

10

Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

10


 2011 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi
desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No

Ürün Grupları

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar)

Gebre Destekleme Tutarı (TL/dekar)

1

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları

2,5

3,5

2

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları

3,75

4,75

3

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

6

6

 

S. No

Yem Bitkisi Destekleri

TL/dekar

1

Yonca (sulu)

130

2

Yonca (kuru)

70

3

Korunga

90

4

Tek yıllıklar

30

5

Silajlık tek yıllıklar

45

6

Silajlık mısır (sulu)

55

7

Silajlık mısır (kuru)

30

8

Yapay çayır-mera

75Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları


Sıra No


Desteklemeler


Destek Miktarı

1

Organik Tarım (Bitkisel üretim)

25 TL/dekar

2

Organik Tarım (Hayvancılık ilave destekleme)
Anaç sığır
Koyun-keçi
Arı
Alabalık
Çipura-levrek


112,5 TL/baş
7,5 TL/baş
3,5 TL/kovan
0,325 TL/kg
0,425 TL/kg

3

İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, sebze)

20 TL/dekar

4

İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı)

80 TL/dekar

 

SIRA NO

HAVZA ADI

FARK ÖDEMESİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜRÜNLER

1

Güney Marmara Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

2

Batı Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

3

Kuzeybatı Anadolu Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

4

Doğu Karadeniz Havzası

Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola

5

Karasu-Aras Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

6

Kuzey Marmara Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

7

Büyük Ağrı Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik

8

Söğüt Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

9

Çoruh Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf

10

Yukarı Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yulaf

11

Kıyı Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

12

Van Gölü Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği

13

Erciyes Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağhk Ayçiçeği, Yulaf

14

Kaz Dağları Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

15

İç Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağhk Ayçiçeğî, Yulaf, Zeytinyağı

16

Gediz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı

17

Meriç Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

18

Yeşilırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

19

Orta Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

20

Karacadağ Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

21

Zap Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut

22

GAP Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

23

Batı GAP Havzası

Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

24

Doğu Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

25

Kıyı Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

26

Ege Yayla Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale. Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

27

Orta Kızılırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

28

Orta Anadolu Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

29

Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

30

Göller Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı, Yağlık Ayçiçeği, KanolaResmi Gazete kararını görmek için tıklayınız...
  Tematik Medya